Aktualności

Działalność na styku prawa i biznesu jest fascynująca. Każdego dnia mamy dostęp do jednocześnie ważnych i ciekawych informacji, sami projektujemy rozwiązania prawne, mające istotny wpływ na działanie biznesowego świata. Czujemy potrzebę dzielenia się gromadzoną w ten sposób wiedzą, bo wymianę doświadczeń i edukację uważamy za nieodzowne elementy wszelkiego rozwoju. W dziale aktualności umieszczamy informacje o życiu naszej kancelarii oraz istotne wiadomości z zakresu przede wszystkim polskiej legislacji.

29 października 2018
Autor: Jacek Kosiński

Własność, czy użytkowanie wieczyste? Nie wszystkie wątpliwości znikną 1 stycznia

Własność, czy użytkowanie wieczyste? Nie wszystkie wątpliwości znikną 1 stycznia
26 października 2018
Autor: Jacek Kosiński

Firmy inwestujące w najem nieruchomości coraz bliżej

Firmy inwestujące w najem nieruchomości coraz bliżej
25 października 2018
Autor: Jacek Kosiński

Nawet jeżeli umowa konsorcjum okaże się nieważna, zamówienie publiczne trzeba wykonać

Nawet jeżeli umowa konsorcjum okaże się nieważna, zamówienie publiczne trzeba wykonać
25 października 2018
Autor: Jacek Kosiński

Likwidacja spółki komandytowo-akcyjnej

Likwidacja spółki komandytowo-akcyjnej
25 października 2018
Autor: Jacek Kosiński

Likwidacja spółki komandytowej krok po kroku

Likwidacja spółki komandytowej krok po kroku
24 października 2018
Autor: Jacek Kosiński

Koniec reprywatyzacji jaką znamy – trzeba cofnąć się do lat PRL

Koniec reprywatyzacji jaką znamy – trzeba cofnąć się do lat PRL
23 października 2018
Autor: Jacek Kosiński

Inwestor musi się liczyć ze stowarzyszeniami mieszkańców

Inwestor musi się liczyć ze stowarzyszeniami mieszkańców
18 października 2018
Autor: Jacek Kosiński

Nowe perspektywy dla samorządów zainteresowanych budową i remontem dróg

Nowe perspektywy dla samorządów zainteresowanych budową i remontem dróg
15 października 2018
Autor: Jacek Kosiński

Kolejny sukces kancelarii przed Krajową Izbą Odwoławczą w postępowaniu, którego wartość zamówienia sięgała blisko 1,5 mld złotych!!!

Kolejny sukces kancelarii przed Krajową Izbą Odwoławczą w postępowaniu, którego wartość zamówienia sięgała blisko 1,5 mld złotych!!!