Samorządowcy popierają likwidację zasady, zgodnie z którą farmy wiatrowe nie mogą być budowane bliżej zabudowań, niż dziesięciokrotność wysokości wiatraka. W OBECNYM STANIE PRAWNYM WŁAŚCIWIE PRAWIE CAŁA POWIERZCHNIA KRAJU WYŁĄCZONA JEST SPOD MOŻLIWOŚCI REALIZACJI TAKICH INWESTYCJI.

Stan ten ma ulec zmianie na mocy noweli procedowanej z inicjatywy ministerstwa rozwoju i technologii. Pozytywną opinię do tych zmian wydała właśnie Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego.

W praktyce wejście w życie tych zmian może doprowadzić do DYNAMICZNEGO ROZWOJU OZE. Zwłaszcza, że realizacją lądowych farm wiatrowych zainteresowanych jest wielu inwestorów.

Inwestycje te mają – wraz z farmami wiatrowymi na Bałtyku – strategiczne znaczenie dla osiągnięcia celów transformacji energetycznej Polski.

Zgodnie z zapowiedziami przedmiotowy projekt zmian prawa ma jeszcze w tym roku zostać skierowany do Komitetu Stałego Rady Ministrów.