Łukasz Paweł Goniak, PhDManaging Associate, advocate

+48 503 846 381
[email protected]

Doradza przedsiębiorstwom z branży budowlanej, drogowej, transportowej oraz energetycznej. Obsługuje inwestycje realizowane w ramach zamówień publicznych i w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Reprezentuje Klientów w sporach sądowych oraz przed Krajową Izbą Odwoławczą.

Specjalista w zakresie prawa zamówień publicznych, sporów gospodarczych i prawa mediów.

W 2018 roku jego rozprawa doktorska została uznana przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji oraz Uniwersytet Warszawski za najlepszą pracę z zakresu mediów elektronicznych (nagroda w ogólnopolskim konkursie im. dr Pawła Stępki).

Ceniony za kreatywność, przenikliwość, skrupulatność, a także umiejętność argumentacji i precyzję języka.

Prawnik rekomendowany w rankingu GlobalLawExperts.

Wybrane doświadczenie

 • Doradztwo z zakresu zamówień publicznych:
  • kompleksowa obsługa prawna PKP PLK S. A. w związku w wielosetmilionowymi inwestycjami spółki,
  • pomoc prawna przy ubieganiu się oraz na etapie realizacji największych w kraju projektów infrastrukturalnych (np. budowa Metra w Warszawie, budowa tunelu w Świnoujściu, budowa Północnej Obwodnicy Krakowa),
  • obsługa prawna spółki z największej w Polsce Grupy Kapitałowej z sektora elektroenergetycznego, w tym w zakresie udzielenia zamówień publicznych, m.in. na modernizację elektrowni wodnej,
  • kompleksowa obsługa prawna największego tureckiego dostawcy rur w postępowaniu prowadzonym w celu zawarcia umowy ramowej (wartość: blisko 3,5 MLD PLN).
 • Doradztwo na rzecz wykonawców w międzynarodowych przetargach dotyczących inwestycji w ramach NATO SECURITY PROGRAMME (NSIP) prowadzonych na podstawie tzw. dyrektyw NATOwskich.
 • Doradztwo w zakresie partnerstwa publiczno-prywatnego:
  • liczne projekty dotyczące m.in. budowy lub rozbudowy infrastruktury transportowej (np. Krakowski Szybki Tramwaj), gospodarki odpadami (budowa spalarni) oraz poprawy efektywności energetycznej budynków,
  • przebudowa i utrzymanie sieci dróg.
 • Udział po stronie wykonawców i zamawiających w licznych postępowaniach przed KIO i SO:
  • dotyczących m.in. inwestycji drogowych i transportu publicznego, w których wartość zamówienia nierzadko przekraczała nawet 1 MLD PLN,
  • na dostawę rur na potrzeby budowy lądowej części rurociągu Baltic Pipe,
  • w unikalnym postępowaniu dotyczącym zamówienia in-house na zagospodarowanie nieczystości na rzecz Miasta Stołecznego Warszawy,
  • w precedensowym sporze dot. możliwości uznania stacji metra za budynek w rozumieniu prawa budowlanego.

Praktyka zawodowa

 • 2016–2017 Siedlecki Kancelaria Prawna
 • 2013–2016 Kancelaria Prawna Adwokata Jacka Krężelewskiego
 • 2008–2013 Dziennikarz TVP S.A.

Publikacje

Autor artykułów naukowych i popularno- naukowych z zakresu prawa zamówień publicznych, prawa nowych mediów oraz prawa prasowego. Współautor programu telewizyjnego o tematyce prawnej pt. Korepetycje Obywatelskie. Autor lub współautor ponad pół tysiąca materiałów na antenę regionalną lub ogólnopolską, w tym dla Wiadomości TVP.

Wykształcenie

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych, studia doktoranckie.
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Prawa i Administracji
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych
 • Ukończył także szereg kursów z zakresu prawa mediów i nowych technologii oraz prawa UE, w tym na tak prestiżowych uczelniach jak King’s College London czy University of Texas at Austin.

Języki

 • Angielski