Paweł JadczakPartner, attorney-at-law

+48 501 020 441
[email protected]

Doradza klientom w zakresie prawa cywilnego ze szczególnym uwzględnieniem prawa zobowiązań oraz prawa własności intelektualnej i prawa zamówień publicznych. Specjalista w zakresie postępowania cywilnego.

Otrzymał nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w konkursie Urzędu Patentowego RP na najlepszą pracę z zakresu prawa własności intelektualnej.

Jest autorem około 1000 projektów orzeczeń sądowych z postępowań cywilnych oraz gospodarczych.

Wybrane doświadczenie

 • Doradztwo przy infrastrukturalnych projektach budowlanych w oparciu o standardy FIDIC:
  • Budowa odcinka autostrady A1
  • Budowa odcinak drogi ekspresowej S7
  • Budowa drogi ekspresowej na terenie Czech
 • Doradztwo w związku z inwestycjami partnerstwa publiczno – prywatnego:
  • Współautor raportu nt. PPP na zlecenie jednego z wiodących w Polsce przedsiębiorstw z branży energetycznej
  • Przebudowa i utrzymanie sieci dróg
  • Projekty poprawy efektywności energetycznej budynków
 • Prowadzenie postępowań spornych w zakresie prawa zamówień publicznych dotyczących projektów kolejowych i drogowych
 • Doradztwo w sporach dotyczących naruszenia praw autorskich stacji telewizyjnych, w tym w kwestiach związanych z instytucją „must carry”
 • Reprezentowanie klientów z zakresie licznych postępowań spornych od prawa pracy do sporów opartych o wykładnię prawa obcego.

Praktyka zawodowa

 • 2014 – 2016 Sąd Apelacyjny w Warszawie, I Wydział Cywilny
 • 2011 – 2014 Kancelaria r.pr. Magdaleny Rogalskiej
 • 1996 – 2010 działalność biznesowa

Wykształcenie

 • Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji

Języki

 • Angielski
 • Rosyjski