Trwają prace nad przygotowaniem Krajowego Planu Odbudowy, w ramach którego zostaną rozdysponowane środki europejskie przeznaczone na walkę z gospodarczymi skutkami pandemii. Wszystko wskazuje na to, że MOŻNA SPODZIEWAĆ SIĘ DUŻYCH INWESTYCJI INFRASTRUKTURALNYCH.

Jak na razie do Krajowego Planu ZGŁASZANE SĄ PROPOZYCJE PRZEDSTAWIANE PRZEZ SAMORZĄDY WOJEWÓDZKIE – następnie dokument zostanie przedstawiony Komisji Europejskiej, której akceptacja jest niezbędna do wprowadzenia go w życie.

Dotychczasowe aplikacje dotyczą przede wszystkim dużych inwestycji infrastrukturalnych – w tym przede wszystkim DROGOWYCH I KOLEJOWYCH. Samorządowcy planują BUDOWĘ OBWODNIC, MODERNIZACJĘ LINII KOLEJOWYCH, CZY ZAKUP NOWEGO TABORU.

Warto przy tym pamiętać, że realizacja tych przedsięwzięć nastąpi na mocy NOWEGO PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, które obowiązują od 1 stycznia bieżącego roku.

Biorąc pod uwagę, że realizacja Krajowego Planu Odbudowy będzie miała kluczowe znaczenie dla wyjścia z kryzysu, tym bardziej warto dobrze zapoznać się z rozwiązaniami obowiązującego Prawa zamówień publicznych. Od efektywnego wykorzystania jego regulacji – ZARÓWNO PRZEZ ZAMAWIAJĄCYCH, JAK I WYKONAWCÓW – będzie zależeć właściwe wydatkowanie środków Krajowego Planu.