W Senacie trwają prace nad nowelizacją ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości, przy okazji której Parlament pracuje nad zmianami w ustawie o gospodarce nieruchomości oraz w Prawie budowlanym. Jeżeli wejdą one w życie, deweloperzy zyskają możliwość realizacji inwestycji na gruntach oddanych w użytkowanie wieczyste np. na cel prowadzenia działalności gospodarczej. W praktyce bardzo często zdarza się, że wiele atrakcyjnych nieruchomości znajduje się np. na terenach byłych fabryk, czy dużych zakładów przemysłowych. Nie można jednak na nich budować z prostego względu – zostały one przeznaczone w użytkowanie wieczyste (nieraz przed wieloma laty) na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, a nie  budownictwem mieszkaniowym. Obecnie często jest to bariera nie do pokonania, głownie ze względu na fakt, że samorządy uznaniowo podchodzą do wniosków o zmianę celu użytkowania. Jednak sytuacja ta – właśnie pod wpływem wspomnianej nowelizacji – ma ulec zmianie.

W myśl opracowywanych przepisów zmiana celu użytkowania będzie dopuszczalna na wniosek władz miasta bądź użytkownika wieczystego, oczywiście po spełnieniu odpowiednich warunków: trwałej zmiany sposobu korzystania z nieruchomości; dopuszczenia zmiany celu w miejscowym planie zagospodarowania nieruchomości lub w decyzji o warunkach zabudowy, a także zgodności takiej zmiany z pozwoleniem na użytkowanie budynku lub ze zgłoszeniem budowy albo przebudowy. Mówiąc inaczej, właściciele użytkowanych wieczyście gruntów oraz sami użytkownicy zyskają czytelne zasady regulujące kwestie zmiany celu użytkowania. Jest to tym bardziej istotne, że zmiana celu z „przemysłowego” na mieszkaniowy będzie powodować przekształcenie z mocy prawa użytkowania we własność. Dotychczasowe zaś doświadczenia uczą, że samorządy za wszelką cenę chcą uniknąć przekształcenia. Stąd wprowadzenie czytelnych zasad zmiany celu użytkowania jest tak istotne dla całego rynku budowlanego.