Spalarnie odpadów i działania związane z gospodarowaniem nimi, budowa sieci szerokopasmowej i innej, inwestycje telekomunikacyjne, infrastruktura transportowa, w tym zwłaszcza realizacja dróg i mostów – to obszary, w których najczęściej wykorzystuje się formułę partnerstwa publiczno-prywatnego. Statystyki w tym zakresie zaprezentowali przedstawiciele Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju podczas organizowanej przez „Rzeczpospolitą” debaty „Partnerstwo Publiczno-Prywatne, jak uzyskać efekt synergii”. Według podanych danych obecnie w Polsce w ramach PPP realizuje się 134 projekty o łącznej wartości 6 mld złotych, a współpracą z biznesem zainteresowane są przede wszystkim samorządy. W ramach wskazanych powyżej obszarów warto zaznaczyć, że partnerstwo bardzo dobrze sprawdza się w inwestycjach związanych z budową parkingów, czy obiektów rekreacyjnych i sportowych. Wynika to z prostego, a zarazem kluczowego dla PPP założenia: dzięki wykorzystaniu tej formuły sektor publiczny nie tylko realizuje ważne dla niego inwestycje, ale przede wszystkim „pozbywa się” problemów związanych z zarządzeniem nimi.

To zaś jest podstawowa różnica pomiędzy partnerstwem a zamówieniem publicznymi – w tym drugim przypadku odpowiedzialność wykonawcy kończy się w raz z oddaniem do użytku inwestycji, ewentualnie po upływie okresu gwarancji. Partnerstwo zaś daje dużo szersze możliwości, głównie w zakresie zapewnienia efektywności wykorzystania inwestycji. Pomimo tego ciągle Polsce daleko do poziomu rozwoju partnerstwa właściwego chociażby dla państw Europy Zachodniej. Podczas wymienionej debaty przedstawiciele samorządów po raz kolejny powtórzyli argumenty od lat podnoszone przeciwko partnerstwu: niechęć bo borykania się z podejrzeniami o niewłaściwą współpracę z biznesem, formułowanymi zarówno przez społeczeństwo, jak i organy państwowe. I właśnie tego typu uprzedzenia są główną barierą w rozwoju PPP, która niestety przekłada się zarówno na nieefektywność realizacji zadań publicznych, jak i na niemożliwość zaangażowania się przedsiębiorców w tego typu działania.