21 listopada – a więc dzień po umieszczeniu w wykazie prac legislacyjnych rządu – został opublikowany projekt noweli ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości oraz niektórych innych ustaw. Jak się okazuje projektodawcy mają zamiar dokonać także bardzo istotnych – z punktu widzenia deweloperów – zmian w uwłaszczeniu użytkowanych wieczyście gruntów. Strona rządowa zauważyła, podnoszony kilkukrotnie w mediach, problem relacji pomiędzy uwłaszczeniem, które nastąpiły 1 stycznia 2019 roku, a pomocą publiczną dla deweloperów. Otóż zgodnie z dotychczas obowiązującymi rozwiązaniami, jeżeli wartość uwłaszczenia przekroczyłaby dozwolony prawem unijnym poziom pomocy de minimis (200 tys. euro), deweloperzy mieliby zwrócić do budżetu państwa nadwyżkę, o jaką się wzbogacili. Jak informuje gazetaprawna.pl w skrajnych przypadkach mogłoby się okazać, że za uwłaszczenie przedsiębiorcy będą musieli zapłacić prawie tyle samo, co już zapłacili za jej użytkowanie wieczyste.

W związku z tym we wskazanym projekcie znajdują się regulacje, zgodnie z którymi grunty zabudowane budynkami wielorodzinnymi, które w całości zostały przeznaczone na wynajem zostaną wyłączone spod uwłaszczenia w Nowym Rok. Projektodawcy w stosunku do takich nieruchomości zaplanowali specjalny tryb przekształcenia prawa użytkowania wieczystego we własność. Nastąpi ono dopiero wraz z wyodrębnieniem i zbyciem wszystkich lokali mieszkalnych znajdujących się w danym budynku – a więc w praktyce w chwili sprzedaży ostatniego mieszkania. Dzięki temu deweloper nie otrzyma żadnej pomocy publicznej, co jest tym bardziej uzasadnione, iż większość z tego typu przedsiębiorców w ogóle nie jest zainteresowana nabywaniem własności gruntu pod budowę. Stąd też, o ile zmiany wejdą w życie, na przekształceniu skorzystają wyłącznie właściciele mieszkań, a nie ich budowniczy.