https://www.prawo.pl/samorzad/specustawy-szkodza-prawu-budowlanemu-opinia-jacka-kosinskiego,354088.html