W perspektywie trwającego boom‘u na rynku mieszkaniowym rząd przygotowuje się do wprowadzenia zmian w ustawie o Krajowym Zasobie Nieruchomości (KZN), procedując nowe akty wykonawcze dotyczące przekazywania przez zobowiązane podmioty gruntów do Zasobu, jego statutu oraz szczegółów przeprowadzania przetargu mającego na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który wybuduje tanie mieszkania na wynajem. Krajowy Zasób Nieruchomości w zdecydowanej większości tworzą nieruchomości przekazane do niego przez różnego rodzaju podmioty oraz nabyte przez KZN na rzecz Skarbu Państwa. W pierwszej grupie mieszczą się przede wszystkim spółki Skarbu Państwa, które zostały zobowiązane do przekazywania Krajowemu Zasobowi wykazów gospodarowanych przez siebie gruntów, które nadają się na zrealizowanie inwestycji mieszkaniowej. Po otrzymaniu tego wykazu Prezes KZN zyska możliwość wystąpienia do właściciela o przekazanie konkretnej działki na rzecz tego podmiotu, którego głównym zadaniem jest realizacja rządowych programów budowy tanich mieszkań.

Jednak nie oznacza to, że Krajowy Zasób Nieruchomości musi osobiście realizować inwestycje mieszkaniowe. Wręcz przeciwnie – prawo zezwala, aby w tym celu instytucja ta sprzedała lub oddała w użytkowanie wieczyste posiadane przez siebie nieruchomości. To z kolei otwiera przed deweloperami nowe możliwości rozwoju biznesowego. Dokładny tryb prowadzenia tego rodzaju przetargów zostanie określony w rozporządzeniu, nad którym trwają już prace legislacyjne. Aktualna wersja projektu przewiduje trzy formy przedmiotowego przetargu: pisemny nieograniczony, pisemny ograniczony oraz ustny – przy czym pierwsza z nich ma mieć charakter podstawowy. Wybór każdej z tych form będzie podyktowany przede wszystkim rodzajem nieruchomości oraz kryteriami wyboru najkorzystniejszej oferty. Jednocześnie projektodawcy jasno wskazują cel nowych rozwiązań: uzyskanie najkorzystniejszej ceny sprzedaży gruntów, przy jednoczesnym zdynamizowaniu realizacji rządowych projektów mieszkaniowych. Można więc powiedzieć, że rząd zamiast konkurować z deweloperami postanowił skorzystać z ich zasobów i doświadczenia. Biorąc zaś pod uwagę, że w KZN znajduje się lub znajdzie się szereg bardzo atrakcyjnych nieruchomości, oferta wydaje się atrakcyjna.