Właściwie nie ma wątpliwości, że program Mój Prąd okazał się sporym sukcesem, przekładając się na ogromne zainteresowanie mikroinstalacjami fotowoltaicznymi. TO POKAZUJE WAŻNY KIERUNEK MOŻLIWOŚCI ROZWOJU ENERGETYKI ODNAWIALNEJ.

Analiza statystyk i doświadczenie pokazuje, że wraz w wprowadzeniem programu Mój Prąd – i kilku innych rozwiązań, chociażby w zakresie prawa podatkowego – zdecydowanie wzrosło zainteresowanie wśród potencjalnych prosumentów instalacjami PV.

ZRESZTĄ TREND WZROSTOWY JEST NADAL WIDOCZNY, CO PRZEKŁADA SIĘ CHOCIAŻBY NA KOLEJNE REKORDY MOCY WYPRODUKOWANEJ W TEGO RODZAJU INSTALACJACH.

Jednak z drugiej strony jasne jest, że do transformacji energetycznej potrzeba systemowych i kompleksowych rozwiązań, wśród których INSTALACJE PROSUMENCKIE SĄ CO PRAWDA WAŻNYM, ALE TYLKO JEDNYM Z WIELU ELEMENTÓW.

W każdym razie nie ma wątpliwości, że tego rodzaju programy, jak „Mój Prąd” mają kluczowe znaczenie w rozwoju zielonej energii. Stąd warto je rozszerzać na bardziej rozbudowane inwestycje w energię odnawialną.