Finansowanie nieruchomości

Sprawne pozyskanie finansowania nieruchomości na korzystnych warunkach to podstawa dobrej inwestycji. Klienci otrzymują od naszej kancelarii profesjonalne doradztwo prawne przy zawieraniu wszelkich umów, m.in. kredytowych i leasingu, związanych pozyskiwaniem i zarządzaniem środkami na planowaną inwestycję. Współpraca z nami oznacza gwarancję finansowej stabilności projektów poprzez dopasowanie ich do możliwości inwestora oraz uwarunkowań rynkowych.

Klienci mogą korzystać z naszych doświadczeń w zakresie:

  • analizy i przygotowania dokumentacji kredytowej, a także umów zabezpieczenia na potrzeby konsolidacji lub restrukturyzacji kredytów nieruchomościowych,
  • badania stanu prawnego nieruchomości – due diligence,
  • doradztwa i rekomendacji, a także reprezentowania podmiotów w pozyskiwaniu finansowania inwestycji w nieruchomości,
  • doradztwa w pozyskiwaniu finansowania na rynkach kapitałowych, w tym działania obejmujące emisję obligacji oraz innych instrumentów dłużnych, a także emisję akcji na rynku publicznym,
  • reprezentowania podmiotów ubiegających się o finansowanie.

Przez lata obecności na rynku wyspecjalizowaliśmy się we wsparciu biznesu w finansowaniu projektów. Dzięki nam Klienci podejmowali bezpieczne decyzje, a ich inwestycje kończyły się sukcesami.

Wybrane przykłady zrealizowanych przez nas zadań:

  • doradztwo na rzecz banku w związku z finansowaniem zakupu kilku nieruchomości komercyjnych przez inwestora i zabezpieczenia finansowania w ramach jednego portfela kredytowego,
  • reprezentowanie banku w transakcjach obejmujących pozyskiwanie finansowania na zakup lub budowę różnych rodzajów nieruchomości komercyjnych, m.in. centrów handlowych czy centrów biurowych.

Finansowanie nieruchomości – definicja i podstawowe informacje

Finansowanie inwestycji na rynku nieruchomości polega na pozyskiwaniu kapitału na przeprowadzenie zaplanowanej inwestycji (np. finansowanie budowy nowego czy zakupu, odbudowy, przebudowy, nadbudowy czy rozbudowy już funkcjonującego obiektu). W najprostszym podziale źródłem finansowania nieruchomości może być kapitał własny lub obcy. Dzięki finansowemu wsparciu z zewnątrz inwestor ma możliwość zmniejszenia zaangażowania własnych środków. Pozyskany kapitał ma za zadanie w całości pokryć koszty niezbędne do przeprowadzenia przedsięwzięcia. Od jego charakteru i zakresu zależy, na co zostaną przeznaczone pieniądze. Np. jednym z możliwych kosztów jest zakup gruntu pod budowę, a także koszty prac budowlanych (materiałów oraz usług generalnego wykonawcy).

Kredytowanie nieruchomości w formule project finance

W kontekście pozyskiwania kapitału na inwestycję warto wspomnieć o tym, jak odbywa się finansowanie nieruchomości przez banki w Polsce. Często wykorzystywaną formułą jest project finance, polegający na udzieleniu kredytu na przedsięwzięcie, którego majątek stanowi zabezpieczenie pożyczonych inwestorowi pieniędzy. Inaczej mówiąc, bank ocenia potencjał przychodów projektu i to te przychody stanowią źródło spłaty zobowiązania oraz jej zabezpieczenie. Formuła project finance może oczywiście odnosić się do finansowania nieruchomości mieszkaniowych, jak i inwestycji w nieruchomości komercyjne.

Finansowanie na rynku nieruchomości

Inne sposoby finansowania nieruchomości to m.in. leasing nieruchomości komercyjnych (leasingodawca kupuje w imieniu Klienta nieruchomość i przekazuje mu na ustalonych warunkach do użytkowania) czy kredyty hipoteczny na zakup nieruchomości. Druga z wymienionych form pozyskiwania kapitału kojarzy się w powszechnej opinii przede wszystkim z finansowaniem nieruchomości mieszkaniowych, tzn. z zakupem lokali przez osoby fizyczne (na wynajem lub do samodzielnego zamieszkania), ale jak najbardziej może to być także kredyt na zakup nieruchomości dla firm. Ewentualnie na budowę nieruchomości mieszkaniowej z lokalami przeznaczonymi następnie na sprzedaż lub wynajem. Kredyty komercyjne udzielane są na tego rodzaju inwestycje, podobnie jak na przedsięwzięcia związane z budynkami biurowo-usługowymi, powierzchniami handlowymi czy magazynowymi.