Inwestycje

Współpraca z naszą kancelarią oznacza dla przedsiębiorców korzystanie z profesjonalnego wsparcia w złożonym, wymagającym precyzji oraz doskonałej znajomości prawa i biznesu procesie przeprowadzania inwestycji. Nasze doświadczenie zapewnia Klientom komfort i pewność - niezależnie od skali podejmowanych działań oraz branży.

Klienci mogą korzystać z naszych doświadczeń w zakresie:

  • analiz prawnych i wydawania rekomendacji do wejścia w inwestycję,
  • badań due diligence przedsiębiorstwa,
  • kompleksowej obsługi prawnej transakcji M&A oraz wsparcia w procesie konsolidacji przedsiębiorstw,
  • przygotowywania i negocjowania dokumentów związanych z inwestycją (m.in. umowy dotyczące kupna/sprzedaży spółek, zbywania aktywów),
  • pełnego wsparcia przy finansowaniu inwestycji w tym w modelu project finance.

Mamy doświadczenie w obsłudze inwestycji o międzynarodowym zasięgu. Współpraca z nami oznacza dla Klientów bezpieczeństwo podejmowanych ruchów biznesowych i korzystanie z rozwiązań prawnych opracowanych pod zindywidualizowane wymagania.

Wybrane przykłady zrealizowanych przez nas zadań:

  • doradztwo prawne dla funduszu venture capital przy szeregu inwestycji w innowacyjne spółki nowych technologii,
  • doradztwo związane z wypracowaniem struktury inwestycyjnej dla projektu nieruchomościowego przy wykorzystaniu spółek komandytowo-akcyjnych i kapitałowych,
  • doradztwo dla banku inwestycyjnego w zakresie przeprowadzenia badania due diligence dwóch spółek celowych będących właścicielami budynków biurowych w Warszawie,
  • doradztwo dla inwestora z branży nieruchomości w szeregu projektów infrastrukturalnych i nieruchomościowych w modelu project finance – w zakresie wszystkich aspektów inwestycji: począwszy od badań i analiz prawnych po negocjacje oraz finansowanie inwestycji.