Odnawialne Źródła Energii

Doradzamy podczas realizacji skomplikowanych projektów OZE na każdym ich etapie. Posiadamy unikalne doświadczenie związane z procesem inwestycyjnym morskich elektrowni wiatrowych offshore. Współpracujemy z czołowymi spółkami energetycznymi, inwestorami i operatorami projektów. Istotną częścią naszej praktyki stanowiąc farmy fotowoltaiczne. Doradzaliśmy i doradzamy przy dziesiątkach projektów fotowoltaicznych o mocy powyżej 100 MWp.

Partnerstwo przy rozwoju projektów OZE:

 • zapewniamy partnerstwo i współpracę także poprzez wspólną realizację i rozwój projektów
 • doradzamy przy wszystkich aspektach realizacji projektów fotowoltaicznych
 • doradzamy przy wyborze partnerów strategicznych dla współpracy, rozwoju oraz sprzedaży projektów

Klienci mogą korzystać z naszych doświadczeń w zakresie:

 • sporządzanie specjalistycznych opinii prawnych na tematy regulacyjne związane z sektorem OZE
 • analiza nieruchomościowa i inwestycyjna planowanych przedsięwzięć
 • pomoc w uzyskaniu decyzji środowiskowej i pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych
 • przygotowanie i weryfikacja umów zawieranych z wykonawcami
 • przeprowadzanie badań prawnych due diligence, doradztwo przy zakupie i sprzedaży aktywów energetycznych
 • rozwiązywanie złożonych kwestii planowania przestrzennego, uzyskiwanie decyzji o warunkach zabudowy oraz doradztwo i reprezentację inwestorów w procedurach uchwalania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
 • prowadzenie negocjacji z partnerami handlowymi i organami administracji
 • doradztwo i reprezentację w branży offshore – w procesie inwestycyjnym morskich farm wiatrowych, w tym uzyskiwanie pozwoleń na wznoszenie i wykorzystanie sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń w polskich obszarach morskich na potrzeby morskich farm wiatrowych

Wybrane przykłady zrealizowanych przez nas zadań:

 • doradztwo dla PGE Baltica Sp. z o.o. w związku z projektami budowy farm offshore realizowanych na Bałtyku;
 • doradztwo dla grupy Worm przy dewelopmencie i sprzedaży kilkudziesięciu projektów fotowoltaicznych w Polsce.
 • doradztwo dla grupy Polenergia S.A. w związku z projektami budowy farm offshore realizowanych na Bałtyku oraz w związku z innymi projektami energetycznymi;
 • doradztwo dla grupy DONG Energy Renewables Polska Sp. z o.o. w związku z budową farm wiatrowych w Polsce;
 • doradztwo dla PGE Energia Odnawialna S.A. w związku z projektem budowy magazynów energii adaptujących farmę PV do prac w inteligentnych sieciach elektroenergetycznych
 • doradztwo dla PGE Energia Odnawialna S.A. w związku z projektem przebudowy elektrowni wodnej EW Dębe w zakresie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia
 • doradztwo dla Polish Energy Partners S.A. w związku z licznymi projektami budowy farm wiatrowych w Polsce;
 • doradztwo dla spółki Mashav przy kwestiach dewelopmentu największej farmy wiatrowej w Polsce Potęgowo