Prawo administracyjne

Nasza kancelaria oferuje pełen zakres usług z zakresu obsługi postępowań w obszarze prawa administracyjnego. Działamy kompleksowo – nasi Klienci otrzymują dopasowane i szyte na miarę rozwiązania, pozwalające im skutecznie ubiegać się o korzystne dla nich decyzje administracyjne. Zespół naszych doświadczonych adwokatów i radców prawnych gwarantuje obsługę prawną na najwyższym poziomie.

Klienci mogą korzystać z naszych doświadczeń w zakresie:

  • prowadzenia spraw w postępowaniach sądowo-administracyjnych (m.in. przed Naczelnym Sądem Administracyjnym (NSA) czy wojewódzkimi sądami administracyjnymi),
  • sporządzania wszelkiego rodzaju wniosków do organów administracyjnych, a także odwołań od ich decyzji,
  • reprezentacji przed organami samorządowymi i administracją na szczeblu ogólnokrajowym,
  • obsługi prawnej inwestycji budowlanych i infrastrukturalnych, m.in. na etapie uzyskiwania pozwolenia na budowę na użytkowanie obiektu, a także w zakresie zmian w sposobie użytkowania budynku,
  • wsparcia prawnego dotyczącego postępowania egzekucyjnego przed organami administracji,
  • doradztwa dotyczącego użytkowania wieczystego gruntów, prawa własności, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz gospodarowania nieruchomościami.

Mamy bogate doświadczenie w obsłudze Klientów biznesowych z zakresu prawa administracyjnego. Naszą specjalizacją jest kompleksowa obsługa spraw dotyczących planowania i realizowania inwestycji na rynku nieruchomości.

Wybrane przykłady zrealizowanych przez nas zadań:

  • doradztwo na rzecz inwestora nieruchomościowego we wszystkich sprawach inwestycyjnych przed organami administracji i sądami administracyjnymi,
  • doradztwo dla jednej z największych prywatnych grup energetycznych w sporach przed sądami administracyjnymi dotyczącymi wszystkich etapów procesu budowlanego

***

Pomoc prawna w postępowaniu administracyjnym – definicja i podstawowe informacje

W Polsce prawo administracyjne dzieli się na trzy rodzaje: ustrojowe, materialne i procesowe. Pierwszy rodzaj określa reguły funkcjonowania oraz struktury administracji publicznej. Drugi odnosi się natomiast do regulacji związanych z prawami i obowiązkami nie tylko organów administracji publicznej, lecz również wszystkich innych podmiotów, którzy mogą korzystać z jej działalności (to m.in. osoby fizyczne czy przedsiębiorstwa). Trzeci rodzaj dotyczy tego, w jaki sposób prowadzone jest postępowanie administracyjne. A zatem prawo administracyjne należy zdefiniować jako zespół norm całościowo regulujących działalność administracyjną, co oznacza, że zaliczają się do niego wyłącznie te przepisy, które odnoszą się do organizacji i funkcjonowania organów administracji publicznej.

Pomoc prawna kpa (Kodeks postępowania administracyjnego)

Kodeks postępowania administracyjnego to akt prawny rangi ustawy, który został wydany w 1960 roku. Przez kilkadziesiąt lat funkcjonowania był wielokrotnie zmieniany, uaktualniany w odniesieniu do bieżących potrzeb wynikających z działania administracji publicznej. Ustawa składa się z dziesięciu działów i reguluje m.in. takie kwestie jak procedury związane z postępowaniami w sprawie wydawania przez organy publiczne wszelkiego rodzaju zaświadczeń czy decyzji administracyjnych. Określa także sposób składania skarg i odwołań od decyzji urzędów czy tryb europejskiej współpracy administracyjnej.

Obszary działania kancelarii prawnej

Pomoc kancelarii prawnej w zakresie prawa administracyjnego obejmuje szeroko rozumiane doradztwo w sprawach znajdujących się na wszystkich punktach styku z organami publicznymi, a więc m.in. przed administracją rządową i samorządową, izbami i urzędami skarbowymi oraz celnymi, wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym, który sprawuje kontrolę nad funkcjonowaniem lokalnej i regionalnej administracji publicznej pod względem zgodności z Konstytucją.