Prawo autorskie

Nasi Klienci otrzymują od nas kompleksową obsługę prawną w zakresie praw autorskich. Działamy kompleksowo – jesteśmy do dyspozycji Klientów od etapu sporządzania umów po reprezentowanie ich w sporach sądowych. W prace naszej kancelarii w Warszawie zaangażowani są najlepsi prawnicy, których usługi polecamy wszystkim przedsiębiorstwom, w których działalność występują elementy pracy twórczej i kreacji.

Kancelaria prawa autorskiego – wielopłaszczyznowa pomoc

Nasza kancelaria prawna specjalizuje się w prawie autorskim, świadcząc wysoki poziom usług, dostosowanych do potrzeb Klientów. Oferujemy porady prawne dotyczące prawa autorskiego oraz wieloetapową obsługę, dogłębnie analizując stawiane przed nami zadania. Dobry prawnik i adwokat, którego specjalnością jest prawo autorskie, to podstawa osiąganych wyników, dlatego reprezentujący kancelarię specjaliści mają nie tylko wysokie kwalifikacje, ale również bardzo duże doświadczenie.

Klienci mogą korzystać z naszych doświadczeń w zakresie:

 • tworzenia i weryfikowania wszelkich umów związanych z przenoszeniem praw autorskich oraz umów licencyjnych (m.in. umowy o stworzenie utworu, o dzieło czy ustanowienie licencji),
 • reprezentowania w postępowaniach dotyczących naruszenia autorskich praw majątkowych i osobistych,
 • reprezentowania przed Stowarzyszeniem Autorów ZAiKS,
 • ochrony wizerunku,
 • doradztwa dotyczącego ochrony praw autorskich i zabezpieczenia interesów twórcy,
 • dochodzenia należności z tytułu posiadanych praw autorskich, m.in. wynagrodzenia, a także odszkodowań za ich naruszenie,
 • opiniowania ryzyka dotyczącego naruszenia czyichś praw autorskich,
 • zwalczania nieuczciwej konkurencji.

Prawnik prawa autorskiego – orientacja na potrzeby Klientów

W naszej kancelarii funkcjonuje zespół ekspertów doświadczonych w dziedzinie prawa autorskiego. Nasi prawnicy do każdego zadania podchodzą w zindywidualizowany sposób, dając jednocześnie gwarancję obsługi prawnej na najwyższym poziomie.

Wybrane przykłady zrealizowanych przez nas zadań:

 • Reprezentacja w szeregu postępowań sądowych jednej z czołowych stacji telewizyjnych w zakresie naruszeń jej praw autorskich przez nieuprawnione nadawanie programu.
 • Reprezentacja jednego z czołowych światowych producentów mebli biurowych w szeregu postępowań dotyczących naruszenia praw autorskich.
 • Negocjacje umów dotyczących przenoszenia praw autorskich i udzielania licencji związanych z oprogramowaniem i systemami wykorzystywanymi w budynkach oraz systemach infrastruktury.

***

Prawo autorskie – definicja i podstawowe informacje

Prawo autorskie, którym zajmuje się nasza kancelaria, mieści się w szerszej definicji własności intelektualnej. Oprócz niego w jej ramach zawierają się także takie dziedziny jak: prawo własności przemysłowej i związane z nim prawo patentowe, prawo do baz danych, dobra osobiste czy wszelkie prawa do tzw. know-how. Aby móc mówić o prawach autorskich, trzeba w pierwszej kolejności zdefiniować, jakie kategorie utworów, zazwyczaj utrwalonych na papierze, taśmie czy cyfrowo, mogą zostać nimi objęte. Są to przede wszystkim: wzornictwo przemysłowe, wytwory sztuki plastycznej, fotografie, utwory muzyczne, audiowizualne, sceniczne czy słowne. Warto pamiętać, że jeżeli twórca pozostaje anonimowy, to w świetle praw autorskich jego miejsce zajmuje inny podmiot, np. wydawca, producent lub instytucja zajmująca się zbiorowym zarządzaniem praw autorskich (np. ZAiKS).

Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych

Aktem prawnym regulującym funkcjonowania prawa autorskiego w Polsce jest Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, która od czasu wejścia w życie była wielokrotnie zmieniana. Ustawa reguluje określa takie kwestie jak to, czym są i na jakich zasadach funkcjonują: przedmiot i podmiot prawa autorskiego (czyli utwór i jego autor), a także autorskie prawa osobiste i majątkowe. Zapisane w ustawie są także ramy dozwolonego użytku dzieł, które są chronione prawem autorskim. Do innych ważnych kwestii, które są w niej uregulowane, należy m.in. to, jak długo prawa autorskie obowiązują, w jaki sposób przechodzą one na inne podmioty, a także w oparciu o jakie reguły są one chronione.

Prawo autorskie

Jacek Kosiński Adwokaci i Radcowie Prawni to kancelaria prawna prawa autorskiego z siedzibą w Warszawie, ale nasi prawnicy, świadczą usługi na terenie całego kraju. Po szczegółowe informacje na temat naszej działalności zapraszamy do odwiedzenia zakładki Kontakt. Szukając w Polsce i w Warszawie dobrego prawnika lub adwokata zajmującego się prawem autorskim, warto skorzystać z naszego doświadczenia. Nasza oferta skierowana jest do przedsiębiorców prowadzących działalność kreatywną, których działalność ma charakter twórczy. To m.in. następujące branże: filmowa, muzyczna, telewizyjna, reklamowa, wydawnicza.