Prawo autorskie

Nasi Klienci otrzymują od nas kompleksową obsługę prawną w zakresie praw autorskich. Działamy kompleksowo – jesteśmy do dyspozycji Klientów od etapu sporządzania umów po reprezentowanie ich w sporach sądowych. W prace naszej kancelarii w Warszawie zaangażowani są najlepsi prawnicy, których usługi polecamy wszystkim przedsiębiorstwom, w których działalność występują elementy pracy twórczej i kreacji.

Klienci mogą korzystać z naszych doświadczeń w zakresie:

 • tworzenia i weryfikowania wszelkich umów związanych z przenoszeniem praw autorskich oraz umów licencyjnych (m.in. umowy o stworzenie utworu, o dzieło czy ustanowienie licencji),
 • reprezentowania w postępowaniach dotyczących naruszenia autorskich praw majątkowych i osobistych,
 • reprezentowania przed Stowarzyszeniem Autorów ZAiKS,
 • ochrony wizerunku,
 • doradztwa dotyczącego ochrony praw autorskich i zabezpieczenia interesów twórcy,
 • dochodzenia należności z tytułu posiadanych praw autorskich, m.in. wynagrodzenia, a także odszkodowań za ich naruszenie,
 • opiniowania ryzyka dotyczącego naruszenia czyichś praw autorskich,
 • zwalczania nieuczciwej konkurencji.

W naszej kancelarii funkcjonuje zespół ekspertów doświadczonych w dziedzinie prawa autorskiego. Nasi prawnicy do każdego zadania podchodzą w zindywidualizowany sposób, dając jednocześnie gwarancję obsługi prawnej na najwyższym poziomie.

Wybrane przykłady zrealizowanych przez nas zadań:

 • Reprezentacja w szeregu postępowań sądowych jednej z czołowych stacji telewizyjnych w zakresie naruszeń jej praw autorskich przez nieuprawnione nadawanie programu.
 • Reprezentacja jednego z czołowych światowych producentów mebli biurowych w szeregu postępowań dotyczących naruszenia praw autorskich.
 • Negocjacje umów dotyczących przenoszenia praw autorskich i udzielania licencji związanych z oprogramowaniem i systemami wykorzystywanymi w budynkach oraz systemach infrastruktury.

***

Prawo autorskie – definicja i podstawowe informacje

Prawo autorskie, którym zajmuje się nasza kancelaria, mieści się w szerszej definicji własności intelektualnej. Oprócz niego w jej ramach zawierają się także takie dziedziny jak: prawo własności przemysłowej i związane z nim prawo patentowe, prawo do baz danych, dobra osobiste czy wszelkie prawa do tzw. know-how. Aby móc mówić o prawach autorskich, trzeba w pierwszej kolejności zdefiniować, jakie kategorie utworów, zazwyczaj utrwalonych na papierze, taśmie czy cyfrowo, mogą zostać nimi objęte. Są to przede wszystkim: wzornictwo przemysłowe, wytwory sztuki plastycznej, fotografie, utwory muzyczne, audiowizualne, sceniczne czy słowne. Warto pamiętać, że jeżeli twórca pozostaje anonimowy, to w świetle praw autorskich jego miejsce zajmuje inny podmiot, np. wydawca, producent lub instytucja zajmująca się zbiorowym zarządzaniem praw autorskich (np. ZAiKS).

Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych

Aktem prawnym regulującym funkcjonowania prawa autorskiego w Polsce jest Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, która od czasu wejścia w życie była wielokrotnie zmieniana. Ustawa reguluje określa takie kwestie jak to, czym są i na jakich zasadach funkcjonują: przedmiot i podmiot prawa autorskiego (czyli utwór i jego autor), a także autorskie prawa osobiste i majątkowe. Zapisane w ustawie są także ramy dozwolonego użytku dzieł, które są chronione prawem autorskim. Do innych ważnych kwestii, które są w niej uregulowane, należy m.in. to, jak długo prawa autorskie obowiązują, w jaki sposób przechodzą one na inne podmioty, a także w oparciu o jakie reguły są one chronione.

Prawo autorskie

Nasi prawnicy, świadczą usługi na terenie całego kraju. Po szczegółowe informacje na temat naszej działalności zapraszamy do odwiedzenia zakładki Kontakt. Nasza oferta skierowana jest do przedsiębiorców prowadzących działalność kreatywną, których działalność ma charakter twórczy. To m.in. następujące branże: filmowa, muzyczna, telewizyjna, reklamowa, wydawnicza.