Prawo budowlane

Klienci naszej kancelarii mogą korzystać z kompleksowego doradztwa w zakresie prawa budowlanego, popartego wieloletnim doświadczeniem zdobytym na obsłudze największych inwestycji. Każde rozwiązanie dostosowujemy do indywidualnych potrzeb naszych partnerów biznesowych, niezależnie od rodzaju prowadzonej przez nich działalności w branży budowlanej.

Kompetencje i skuteczność naszych prawników potwierdzone są wieloletnią obecnością w prestiżowym rankingu EMEA Legal 500 – dajemy gwarancję obsługi na międzynarodowym poziomie.

Klienci mogą korzystać z naszych doświadczeń w zakresie:

  • pozyskania decyzji i pozwoleń niezbędnych do realizacji inwestycji budowlanej, m.in. wsparcia w zakresie pozwolenia na budowę, ustalenia warunków zabudowy czy zagospodarowania przestrzennego,
  • przygotowania analiz przedrealizacyjnych oraz pełnej dokumentacji projektowej,
  • doradztwa przy pozyskiwaniu finansowania na inwestycję budowlaną,
  • przygotowywania, negocjowania i opiniowania wszelkich umów, m.in. o generalne i częściowe wykonawstwo lub podwykonawstwo, ubezpieczeniowych, kredytowych,
  • wsparcia prawnego w rozwiązywaniu problemów realizacyjnych,
  • reprezentowania inwestorów i wykonawców w sporach sądowych.

Porady z prawa budowlanego zajmują istotne miejsce w doświadczeniach naszej kancelarii. W ciągu wielu lat obecności na rynku zbudowaliśmy w tym obszarze bogate portfolio zrealizowanych zadań. Uczestniczyliśmy w procesie powstawania głośnych inwestycji o wielomilionowej wartości.

Wybrane przykłady zrealizowanych przez nas zadań:

  • doradztwo w związku z procesami budowlanymi w planowanych inwestycjach dot. szeregu centrów handlowych czy budynków biurowych
  • doradztwo podczas negocjacji umowy dotyczącej budowy centrum biznesowego w Łodzi;
  • doradztwo przy największych infrastrukturalnych projektach w Polsce np. budowa Warszawskiego Metra, Autostrady A2, tunel pod rzeką Świną w Świnoujściu, itp.

***

Porady prawne z zakresu prawa budowlanego – definicja i podstawowe informacje

„Jeśli budowniczy wybudował komuś dom, a dzieła swego nie wykonał trwale…” – jak widać już w Kodeksie Hammurabiego zagadnienia związane z prawem budowlanym zajmowały istotne miejsce. Dzisiaj ten dział legislacji określa całość zasad dotyczących wszystkich etapów powstawania budynków i budowli. Prawnik prawa budowlanego (radca prawny czy adwokat prawa budowlanego) ma zatem za zadanie wspierać klientów w działaniu, które będzie prowadzone zgodnie z nakładanymi na nich obowiązkami wynikającymi z realizacji inwestycji na terenie całego kraju.

W praktyce sprowadza się to do konieczności posiadania kompleksowej ekspertyzy w zakresie takich zagadnień jak: uzyskiwanie pozwolenia na budowę czy użytkowanie obiektu, tworzenie umów o wykonawstwo i podwykonawstwo czy prowadzenie sporów z podmiotami pośrednio i bezpośrednio powiązanymi z budową. Wśród głównych idei stojących za tą kategorią prawa, stoi przekonanie o konieczności zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom czy, szerzej, otoczeniu budowanego obiektu.

Jak prawnik powinien rozumieć prawo budowlane?

Odpowiedź na to pytanie wynika wprost z zapisów ustawy Prawo budowlane, która „normuje działalność obejmującą sprawy projektowania, budowy, utrzymania i rozbiórki obiektów budowlanych oraz określa zasady działania organów administracji publicznej w tych dziedzinach”. To w tym akcie prawnym znajduje się komplet definicji odnoszących się do prowadzenia procesu budowlanego. Dotyczy to nie tylko kluczowych pojęć jak „budowla”, „budynek” czy „mała architektura”, lecz również terminów związanych z formalnościami i otoczeniem powstających obiektów, m.in. „teren budowy”, „dokumentacja powykonawcza” czy „obszar oddziaływania obiektu”.

Prawo budowlane – kancelaria, która jest ekspertem

Głównym obszarem działalności kancelarii jest cały obszar Polski. W dobie digitalizacji dzielimy się swoją wiedzą także za pośrednictwem Internetu. Wystarczy choćby pobieżna lektura aktualności zamieszczanych na stronie internetowej naszej kancelarii, aby zobrazować sobie, jak szeroki jest zakres zagadnień, które obejmuje prawo budowlane. W umieszczonym online zbiorze tekstów mieliśmy okazję poruszać już takie tematy i dawać porady do takich wątków jak: zamienne pozwolenie na budowę, opóźnienia w wykonawstwie inwestycji, odmowa odbioru robót budowlanych, wpływ miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na działania właścicieli działek czy warunki konieczne do spełnienia w przypadku samowoli budowlanej.