Prawo gospodarcze

Oferujemy obsługę prawną w zakresie prawa gospodarczego publicznego oraz prywatnego. Klienci mogą liczyć na nasze wieloletnie doświadczenie w świadczeniu pomocy prawnej dla największych podmiotów gospodarczych. Doskonale rozumiemy biznes i kompleksowo realizujemy nawet najtrudniejsze zadania.

 Klienci mogą korzystać z naszych doświadczeń w zakresie:

 • przygotowywania analiz prawnych i doradztwa w sprawach związanych m.in. z prawem pracy, konkurencją, prawem administracyjnym, prawem cywilnym oraz prawem podatkowym,
 • prawnego wsparcia w optymalizacji formy prowadzenia działalności gospodarczej,
 • okresowej lub bieżącej obsługi prawnej przedsiębiorstwa,
 • reprezentowania przedsiębiorstwa przed sądami wszystkich instancji,
 • opiniowania i przygotowywania wszelkich dokumentów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą (m.in. regulaminy, statuty, umowy kredytowe, leasingu, o pracę czy cywilnoprawne),
 • audytów podmiotów gospodarczych (np. due diligence) niezależnie od formy prowadzonej działalności oraz branży,
 • analiz prawnych i wydawania rekomendacji do wejścia w inwestycje,
 • pomocy prawnej dotyczącej restrukturyzacji zadłużenia,
 • wsparcia dotyczącego prawa karnego gospodarczego.

Nasi Klienci otrzymują od nas najlepsze rozwiązania, które zawsze indywidualnie dopasowujemy do charakteru prowadzonej przez nich działalności i firmowych celów. Wielokrotnie udowadnialiśmy, że myślimy językiem biznesu.

Wybrane przykłady zrealizowanych przez nas zadań:

 • doradztwo w zakresie sporządzania umów i innych dokumentów dla przedstawiciela branży energetycznej, prowadzącego działalność w zakresie odnawialnych źródeł energii,
 • doradztwo dla firmy z branży meblarskiej w zakresie prawa pracy, a także obsługi roszczeń z tytułu należności handlowych,
 • pełna obsługa prawna przedsięwzięć biznesowych prowadzona na rzecz zagranicznego funduszu inwestującego w centra handlowe w Polsce,
 • doradztwo prawne dla funduszu venture capital przy szeregu inwestycji w innowacyjne spółki nowych technologii,
 • doradztwo dla banku inwestycyjnego w zakresie przeprowadzenia badania due diligence dwóch spółek celowych będących właścicielami budynków biurowych w Warszawie.

***

Kancelaria prawa gospodarczego – definicja i podstawowe informacje

Od kancelarii zajmującej się sprawami gospodarczymi należy wymagać biegłości w znajomości tej gałęzi prawa, a także bogatego doświadczenia w praktycznym stosowaniu tej wiedzy. Prawo gospodarcze w najprostszej definicji oznacza zbiór przepisów, które regulują, w jaki sposób funkcjonuje gospodarka państwa i wszystkie zaangażowane w to funkcjonowanie podmioty, a także wzajemne stosunki między nimi. Najczęściej prawo gospodarcze dzieli się na:

 • publiczne, które określa funkcję administracji publicznej na szczeblu krajowym i międzynarodowym w odniesieniu do spraw gospodarczych,
 • prywatne, utożsamiane przeważnie z prawem handlowym, które reguluje stosunki pomiędzy podmiotami biorącymi udział w obrocie gospodarczym.

W praktyce działalność polegająca na obsłudze prawnej w zakresie prawa gospodarczego obejmuje właściwie wszystkie interakcje, jakie mogą zachodzić pomiędzy przedstawicielami biznesu, a także w wewnętrznym funkcjonowaniu ich organizacji. Dlatego wśród kompetencji kancelarii prawnej powinna także znajdować się znajomość m.in. prawa pracy czy umiejętność dobrania odpowiedniej, optymalnej formy prowadzenia przez firmę działalności, np. z punktu widzenia podatkowego.

Kancelaria prawa gospodarczego – Warszawa

Nasza kancelaria Jacek Kosiński Adwokaci i Radcowie Prawni ma siedzibę w Warszawie, ale nasze doświadczenia obejmują współpracę z klientami obecnymi we wszystkich częściach kraju, a także za granicą. Jesteśmy doświadczonym partnerem w biznesie, mamy na koncie obsługę prawną zarówno niewielkich przedsiębiorstw, jak i międzynarodowych podmiotów realizujących miliardowe inwestycje. Rozumiemy, że nie ma dwóch takich samych zadań, dlatego klienci otrzymują od nas wyłącznie kompleksowe i precyzyjnie dostosowane do swojej działalności porady.