Prawo gospodarcze

Oferujemy obsługę prawną w zakresie prawa gospodarczego publicznego oraz prywatnego. Klienci mogą liczyć na nasze wieloletnie doświadczenie naszych prawników i adwokatów prawa gospodarczego w świadczeniu pomocy prawnej dla największych podmiotów gospodarczych. Doskonale rozumiemy biznes i kompleksowo realizujemy nawet najtrudniejsze zadania.

 Klienci mogą korzystać z naszych doświadczeń w zakresie:

 • przygotowywania analiz prawnych i doradztwa w sprawach związanych m.in. z prawem pracy, konkurencją, prawem administracyjnym, prawem cywilnym oraz prawem podatkowym,
 • prawnego wsparcia w optymalizacji formy prowadzenia działalności gospodarczej,
 • okresowej lub bieżącej obsługi prawnej przedsiębiorstwa,
 • reprezentowania przedsiębiorstwa przed sądami wszystkich instancji,
 • opiniowania i przygotowywania wszelkich dokumentów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą (m.in. regulaminy, statuty, umowy kredytowe, leasingu, o pracę czy cywilnoprawne),
 • audytów podmiotów gospodarczych (np. due diligence) niezależnie od formy prowadzonej działalności oraz branży,
 • analiz prawnych i wydawania rekomendacji do wejścia w inwestycje,
 • pomocy prawnej dotyczącej restrukturyzacji zadłużenia,
 • wsparcia dotyczącego prawa karnego gospodarczego.

Nasi Klienci otrzymują od nas najlepsze rozwiązania, które zawsze indywidualnie dopasowujemy do charakteru prowadzonej przez nich działalności i firmowych celów. Wielokrotnie udowadnialiśmy, że myślimy językiem biznesu.

Wybrane przykłady zrealizowanych przez nas zadań:

 • doradztwo w zakresie sporządzania umów i innych dokumentów dla przedstawiciela branży energetycznej, prowadzącego działalność w zakresie odnawialnych źródeł energii,
 • doradztwo dla firmy z branży meblarskiej w zakresie prawa pracy, a także obsługi roszczeń z tytułu należności handlowych,
 • pełna obsługa prawna przedsięwzięć biznesowych prowadzona na rzecz zagranicznego funduszu inwestującego w centra handlowe w Polsce,
 • doradztwo prawne dla funduszu venture capital przy szeregu inwestycji w innowacyjne spółki nowych technologii,
 • doradztwo dla banku inwestycyjnego w zakresie przeprowadzenia badania due diligence dwóch spółek celowych będących właścicielami budynków biurowych w Warszawie.

***

Kancelaria prawa gospodarczego – definicja i podstawowe informacje

Od kancelarii zajmującej się sprawami gospodarczymi należy wymagać biegłości w znajomości tej gałęzi prawa, a także bogatego doświadczenia w praktycznym stosowaniu tej wiedzy. Prawo gospodarcze w najprostszej definicji oznacza zbiór przepisów, które regulują, w jaki sposób funkcjonuje gospodarka państwa i wszystkie zaangażowane w to funkcjonowanie podmioty, a także wzajemne stosunki między nimi. Najczęściej prawo gospodarcze dzieli się na:

 • publiczne, które określa funkcję administracji publicznej na szczeblu krajowym i międzynarodowym w odniesieniu do spraw gospodarczych,
 • prywatne, utożsamiane przeważnie z prawem handlowym, które reguluje stosunki pomiędzy podmiotami biorącymi udział w obrocie gospodarczym.

Czym zajmuje się kancelaria prawa gospodarczego?

W praktyce działalność polegająca na obsłudze prawnej w zakresie prawa gospodarczego obejmuje właściwie wszystkie interakcje, jakie mogą zachodzić pomiędzy przedstawicielami biznesu, a także w wewnętrznym funkcjonowaniu ich organizacji. Dlatego wśród kompetencji kancelarii prawa gospodarczego powinna także znajdować się znajomość m.in. prawa pracy czy umiejętność dobrania odpowiedniej, optymalnej formy prowadzenia przez firmę działalności, np. z punktu widzenia podatkowego. Prawnik lub adwokat, którego specjalizacją jest prawo gospodarcze, musi patrzeć na stawiane przed nim zadania holistycznie, rozumiejąc konieczność łączenia różnych dziedzin wiedzy.

Kancelaria prawa gospodarczego – Warszawa

Jacek Kosiński Adwokaci i Radcowie Prawni to kancelaria prawna prawa gospodarczego z siedzibą w Warszawie, ale nasze doświadczenia obejmują współpracę z klientami obecnymi we wszystkich częściach kraju, a także za granicą. Jesteśmy doświadczonym partnerem w biznesie, mamy na koncie obsługę prawną zarówno niewielkich przedsiębiorstw, jak i międzynarodowych podmiotów realizujących miliardowe inwestycje. Rozumiemy, że nie ma dwóch takich samych zadań, dlatego klienci otrzymują od nas wyłącznie kompleksowe i precyzyjnie dostosowane do swojej działalności porady prawne dotyczące prawa gospodarczego.

Kwalifikacje adwokatów gospodarczych oraz profesjonalnych radców prawnych prawa gospodarczego naszej kancelarii umożliwiają świadczenie wysokiego poziomu usług, zorientowanych na potrzeby klientów. Szukając prawnika lub adwokata prawa gospodarczego w Warszawie, warto zaufać naszemu doświadczeniu i wszechstronnej wiedzy.