Prawo korporacyjne

Korporacje mogą korzystać z naszych usług w zakresie bieżącej obsługi swojej działalności gospodarczej. Oferujemy usługi związane ze wszystkimi aspektami funkcjonowania firmy. Doradzamy zarówno polskim, jak i zagranicznym przedsiębiorstwom.

 Klienci mogą korzystać z naszych doświadczeń w zakresie:

  • rekomendacji i obsługi prawnej rozpoczęcia działalności gospodarczej na polskim rynku,
  • prawnego wsparcia w optymalizacji formy prowadzenia firmy,
  • reprezentowania przedsiębiorstwa przed sądami wszystkich instancji,
  • opiniowania i przygotowywania dokumentów związanych z prowadzoną firmą (m.in. umowy, statuty, regulaminy, uchwały),
  • optymalizacji struktur kapitałowych,
  • bieżącej obsługi prawnej i opiniowania w zakresie prawa spółek handlowych i rynków kapitałowych,
  • doradztwa z zakresu prawa pracy.

Dzięki międzynarodowemu spojrzeniu na tematykę prowadzenia biznesu, nie ograniczamy się do prostych schematów. Nasi Klienci otrzymują od nas najlepsze rozwiązania, które indywidualnie dopasowujemy do charakteru i celów korporacji.

Wybrane przykłady zrealizowanych przez nas zadań:

  • doradztwo w zakresie sporządzania umów i innych dokumentów dla przedstawiciela branży energetycznej, prowadzącego działalność w zakresie odnawialnych źródeł energii,
  • doradztwo dla firmy z branży meblarskiej w zakresie prawa pracy, a także obsługi roszczeń z tytułu należności handlowych,
  • pełna obsługa prawna przedsięwzięć biznesowych prowadzona na rzecz zagranicznego funduszu inwestującego w centra handlowe w Polsce.

***

Prawo korporacyjne – definicja i podstawowe informacje

Działalność kancelarii w zakresie prawa korporacyjnego obejmuje wszystkie etapy i dziedziny „życia” przedsiębiorstwa. Oznacza to m.in. wsparcie w przygotowaniu do wejścia na polski rynek – w podejmowaniu decyzji o inwestycji oraz w samym momencie biznesowego startu nowego oddziału czy przedstawicielstwa firmy przy zaangażowaniu tak polskiego, jak i zagranicznego kapitału. To m.in. doradztwo w wyborze najodpowiedniejszej formy prowadzenia działalności – także z podatkowego punktu widzenia. Pomoc prawna jest niezbędna także obszarach późniejszego funkcjonowania firmy, np.: przy tworzeniu umów, regulaminów czy statutów na potrzeby wewnętrzne oraz zewnętrzne, zarządzaniu kadrą pracowników w zgodzie z obowiązującym w Polsce prawem pracy, optymalizacji struktury firmy pod względem kapitałowym czy ocenie zgodności z prawem spółek handlowych.

W skrótowej definicji prawo korporacyjne należy uznać za ogół regulacji, które pozwalają prowadzić działalność biznesową przedsiębiorstwom. W tym miejscu wypada jednak zrobić zastrzeżenie, że dotyczy to przede wszystkim tzw. dużego biznesu, a więc firm, które funkcjonują na rynku na znaczną skalę – np. zatrudniają wielu pracowników, generują bardzo wysokie przychody oraz mogą (choć nie muszą) mieć rozległe międzynarodowe powiązania biznesowe. Ten rodzaj prawa w oczywisty sposób powiązany jest więc z terminem „korporacja”, często odnoszącym się do spółek akcyjnych, które są notowane na giełdzie.

Prawnik korporacyjny – czym się charakteryzuje?

Nawet tak pobieżne jak wyżej określenie obszarów wchodzących w skład prawa korporacyjnego pokazuje, że zajmujący się tą dziedziną prawnicy muszą być wszechstronni. To tym bardziej istotne, że nie ma dwóch identycznych przedsiębiorstw, a co za tym idzie, do stawianych przez nie zadań zawsze należy podchodzić w indywidualny sposób. Dotyczy to zarówno działania firmy wewnątrz – np. w relacji z pracownikami, jak i na zewnątrz – np. w odniesieniu do planowanych ruchów biznesowych, takich jak wprowadzenie na rynek nowego produktu, planowanie fuzji czy przejęcia.

Warto także zwrócić uwagę, że działalność w obszarze prawa korporacyjnego może być punktowa, czyli odnosić do doraźnych potrzeb przedsiębiorstwa. Ale może również być traktowana jako stała, bieżąca obsługa prawna wszystkich procesów i interakcji zachodzących w strukturach organizacji, w tym doradztwo w przypadku zmian personalnych czy związanych z uprawnieniami członków władz spółki.