Prawo pracy

Umiejętność zarządzania relacjami z pracownikami jest dziś jedną z kluczowych kompetencji w prowadzeniu biznesu. Fundamentem dobrych stosunków z kadrą są podstawowe wartości – uczciwość i poszanowanie prawa pracy. Nasza kancelaria w Warszawie gwarantuje przedsiębiorcom profesjonalną obsługę na wszystkich punktach kontaktu z pracownikami. Klienci otrzymują od nas pewność, że ich firma działa w zgodzie z obowiązującymi przepisami. To podstawa wizerunku dobrego pracodawcy.

Klienci mogą korzystać z naszych doświadczeń w zakresie:

  • doradztwa przy tworzeniu wszelkich umów z zakresu prawa pracy i kontraktów menadżerskich – na każdym etapie obecności pracownika w firmie (przy zawieraniu kontraktu, zmianie zapisów umowy czy rezygnacji z pracy),
  • doradztwa dotyczącego przejmowania pracowników przez konkurencyjne firmy,
  • opiniowania działań związanych ze zwolnieniami grupowymi,
  • opracowywania wszelkich dokumentów regulujących relacje pracodawcy z pracownikami, m.in. firmowego statutu, regulaminów wewnętrznych czy klauzul o przestrzeganiu tajemnicy handlowej i zakazie konkurencji,
  • pomocy prawnej dla pracowników we wszelkich sprawach związanych z zatrudnieniem,
  • doradztwa prawnego dotyczącego ubezpieczeń społecznych,
  • tworzenia regulacji prawnych dotyczących zakładania i funkcjonowania związków zawodowych,
  • reprezentowania przedsiębiorców i grup pracowników w sporach sądowych związanych z zarzutami naruszenia praw pracowniczych (m.in. w sporach zbiorowych czy postępowaniach przed ZUS i inspekcją pracy).

Posiadamy bogate doświadczenie w świadczeniu porad prawnych w sprawie prawa pracy. Nasze portfolio budowaliśmy na współpracy z dużymi podmiotami prywatnymi i publicznymi, które wspieraliśmy w działaniach obejmujących zarządzanie kadrami składającymi się z setek pracowników.

Wybrane przykłady zrealizowanych przez nas zadań:

  • doradztwo dla czołowej na polskim rynku firmy z branży meblarskiej w zakresie prawa pracy,
  • doradztwo dla spółki publicznej w kilkudziesięciu bieżących postępowaniach sądowych dotyczących spraw pracowniczych.

***

Porady prawne z zakresu prawa pracy – definicja i podstawowe informacje

Prawo pracy regulowane jest przez kilka źródeł, przede wszystkim przez Kodeks pracy (dostępny także online). Definiując tę gałąź prawa, należy powiedzieć, że obejmuje ona całość regulacji odnoszących się do stosunku pracodawcy i jego pracowników – a więc zawieranych przez nich umów opisujących ich zawodową koegzystencję, prowadzonych sporów czy każdej innej interakcji zachodzącej pomiędzy nimi. Z kolei radca prawny z zakresu prawa pracy ma za zadanie wspieranie i prowadzenie przedsiębiorców i ich pracowników przez zagadnienia wynikające z obowiązujących w kraju przepisów.

Porady prawne a Kodeks pracy

Kodeks pracy to podstawowy, ale nie jedyny akt prawny odnoszący się do prawa pracy. Odniesienia do niego znajdują się także w konstytucji (m.in. ochrona pracy, zdrowia i życia pracownika). Mogą również zawierać się w innych ustawach i aktach, postanowieniach układów zbiorowych pracy lub innych porozumieniach zbiorowych czy regulaminach i statutach określających zasady dla stosunków pracy.

Wśród najważniejszych zasad wskazanych w Kodeksie pracy można wymienić: powszechne prawo do podjęcia pracy, konieczność równego traktowania pracowników, gwarancję niedyskryminowania pracowników ze względu na rasę, płeć czy wyznanie, prawo do godziwego wynagrodzenia. Nad przestrzeganiem tych oraz pozostałych zasad czuwają takie instytucje jak inspekcja pracy czy inspekcja sanitarna.

Prawo pracy – adwokat

Porady prawne w zakresie funkcjonowania w zgodzie Kodeksem pracy warto powierzyć dobremu adwokatowi od prawa pracy, który będzie w stanie realizować zlecenia dla klientów z dowolnego miejsca w kraju. Zapewni to stabilność działania przedsiębiorstwu, ale nie można zapominać, że kancelaria prawa pracy może okazać się przydatna także zatrudnionym. Mogą to być m.in. konsultacje dotyczące umów o pracę – na okres próbny, nieokreślony czy obejmujących kwestie zastępstwa pracownika.

Kancelaria prawa pracy

Nasz zespół prawników wyspecjalizowanych w prawie pracy prowadzi działalność na terenie całego kraju.  Zapraszamy firmy i przedstawicieli związków pracowników do współpracy w zakresie pomocy prawnej z obszaru prawa.. Szczegółowe informacje dotyczące kontaktu z naszymi specjalistami z zakresu prawa pracy znajdują się w zakładce KONTAKT – dostępne są dane telefoniczne oraz adresy e-mail. Nasi eksperci prawa pracy służą kompleksowym wsparciem we wszelkich zagadnieniach z wymienionych powyżej obszarów.