Przy wynajmowaniu lokali użytkowych jedną z kluczowych kwestii, jaką muszą uzgodnić przyszli kontrahenci jest wysokość czynszu. Jednocześnie należy pamiętać, że jego określenie nie oznacza, iż wartości tej nie można zmienić. Wręcz przeciwnie – zgodnie z Kodeksem cywilnym wynajmujący ma prawo podwyższyć czynsz, wypowiadając dotychczasową wysokość czynszu najpóźniej na miesiąc naprzód, na koniec miesiąca kalendarzowego. Regulacja ta w jednakowym stopniu odnosi się do wynajmujących lokale mieszkalne, jak i użytkowe. Jednak w tym drugim przypadku w umowie bardzo często zamieszczają klauzule waloryzacyjne, w których strony po prostu określają w jaki sposób – a zwłaszcza na mocy jakich okoliczności – wysokość czynszu będzie podlegać zmianom. To z kolei otwiera pytanie, czy zamieszczenie klauzuli waloryzacyjnej w umowie najmu lokalu użytkowego, uchyla prawo wynajmującego do wypowiedzenia dotychczasowej wysokości czynszu. W doktrynie kwestia ta nie jest wyjaśniana w sposób jednolity.

Niektórzy podnoszą, że uprawnienia te są od siebie niezależne, a więc właściciel lokalu może zarówno podwyższać czynsz na podstawie klauzuli waloryzacyjnej, jak i wypowiedzieć jego dotychczasową wysokość oraz na nową ją ustalić. Jednak wiele względów przemawia za odrzuceniem tego rodzaju możliwości. Przede wszystkim stawiałoby to wynajmującego w dużo lepszej sytuacji, niż najemcę, a takie uprzywilejowanie jednej strony stosunku prawnego jest po prostu niedopuszczalne. Poza tym trudno znaleźć powody, dla których wynajmujący mógłby w istocie dwukrotnie podwyższyć wysokość czynszu – raz na podstawie klauzuli waloryzacyjnej, drugi na podstawie wypowiedzenia. W tego rodzaju sytuacjach należy przyznać pierwszeństwo postanowieniom umowy najmu, w której strony określiły swoje wzajemne prawa i obowiązki – w tym ewentualnie klauzulę waloryzacyjną. Jeżeli więc strony decydują się na jej zastrzeżenie, powinny skonstruować ją w taki sposób, który pozwoli z jednej strony zachować równowagę kontraktową stron, z drugiej zaś uczciwie oszacować dopuszczalną zmianę wysokości czynszu.