Inwestycje w fotowoltaikę przez rolników to dobry pomysł nie tylko na modernizację gospodarstw rolnych, ale również na ZAROBIENIE PIENIĘDZY – chociażby poprzez DZIERŻAWĘ GRUNTÓW POD BUDOWĘ FARM FOTOWOLTAICZNYCH. Warto w tego rodzaju przypadkach korzystać z odpowiedniego dofinansowania.

Jak informuje red. Radek Zieniewicz z portalu Farmer.pl w czerwcu ma ruszyć nabór do programu AgroEnergia, w którym o DOTACJE NA INSTALACJE OZE BĘDĄ MOGLI UBIEGAĆ SIĘ ROLNICY I DZIERŻAWCY NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH. Warunkiem będzie posiadanie przez nich gruntów o powierzchni od 1 do 300 ha oraz osobiste prowadzenie gospodarstwa przez co najmniej rok przed złożeniem wniosku.

Wsparcie będzie można przeznaczyć na INSTALACJE OZE PRODUKUJĄCE ZIELONĄ ENERGIĘ O MOCY 10-50 kWp.

Z pewnością jest to program wart zainteresowania, jednak szkoda, że nie jest dostępny także dla dzierżawców jedynie współpracujących z agrobiznesem, a nieprowadzących osobiście gospodarstwa rolnego.

Przyjęcie takiej optyki zdecydowanie pomogłoby PRZEDSIĘBIORCOM Z BRANŻY OZE ORAZ ROLNIKOM ZAINTERESOWANYM WSPÓLNYM INWESTOWANIEM W ENERGETYKĘ ODNAWIALNĄ.