Aktualności

Działalność na styku prawa i biznesu jest fascynująca. Każdego dnia mamy dostęp do jednocześnie ważnych i ciekawych informacji, sami projektujemy rozwiązania prawne, mające istotny wpływ na działanie biznesowego świata. Czujemy potrzebę dzielenia się gromadzoną w ten sposób wiedzą, bo wymianę doświadczeń i edukację uważamy za nieodzowne elementy wszelkiego rozwoju. W dziale aktualności umieszczamy informacje o życiu naszej kancelarii oraz istotne wiadomości z zakresu przede wszystkim polskiej legislacji.

5 listopada 2021
Autor: Kancelaria

Rzeczpospolita: Zamówienia publiczne a upadłość konsorcjanta [art. w ramach cyklu: Konsorcjum w zamówieniach publicznych]

Rzeczpospolita: Zamówienia publiczne a upadłość konsorcjanta [art. w ramach cyklu: Konsorcjum w zamówieniach publicznych]
21 października 2021
Autor: Kancelaria

Rzeczpospolita: RAPORT PRAWNY: “SIŁA PARTNERSTWA PUBLICZNO-PRYWATNEGO W PROJEKTACH INWESTYCYJNYCH”

Rzeczpospolita: RAPORT PRAWNY: “SIŁA PARTNERSTWA PUBLICZNO-PRYWATNEGO W PROJEKTACH INWESTYCYJNYCH”
23 września 2021
Autor: Kancelaria

Nowe Prawo budowlane dla inwestorów [Wydawnictwo Must Read Media]

Nowe Prawo budowlane dla inwestorów [Wydawnictwo Must Read Media]
8 czerwca 2021
Autor: Kancelaria

RZECZPOSPOLITA: Więcej elastyczności przy budowie farmy wiatrowej

RZECZPOSPOLITA: Więcej elastyczności przy budowie farmy wiatrowej
2 kwietnia 2021
Autor: Kancelaria

PRAWO BUDOWLANE: Ustawa Offshore – specjalny system wsparcia morskich farm wiatrowych

PRAWO BUDOWLANE: Ustawa Offshore – specjalny system wsparcia morskich farm wiatrowych
12 lutego 2021
Autor: Kancelaria

RZECZPOSPOLITA: Morskie farmy wiatrowe – zielone światło dla inwestorów

RZECZPOSPOLITA: Morskie farmy wiatrowe – zielone światło dla inwestorów
7 stycznia 2021
Autor: Kancelaria

PRAWO BUDOWLANE: Procedura notyfikacyjna ze specustawy covid-19 a procedura roszczeniowa z subklauzuli 20.1 warunków kontraktowych FIDIC w przypadku wystąpienia siły wyższej

PRAWO BUDOWLANE: Procedura notyfikacyjna ze specustawy covid-19 a procedura roszczeniowa z subklauzuli 20.1 warunków kontraktowych FIDIC w przypadku wystąpienia siły wyższej