Aktualności

Działalność na styku prawa i biznesu jest fascynująca. Każdego dnia mamy dostęp do jednocześnie ważnych i ciekawych informacji, sami projektujemy rozwiązania prawne, mające istotny wpływ na działanie biznesowego świata. Czujemy potrzebę dzielenia się gromadzoną w ten sposób wiedzą, bo wymianę doświadczeń i edukację uważamy za nieodzowne elementy wszelkiego rozwoju. W dziale aktualności umieszczamy informacje o życiu naszej kancelarii oraz istotne wiadomości z zakresu przede wszystkim polskiej legislacji.

14 maja 2020
Autor: Kancelaria

Prawo pracy a koronawirus – nowe zasady na czas pandemii?

Prawo pracy a koronawirus – nowe zasady na czas pandemii?
20 lutego 2020
Autor: Kancelaria

Pracodawca powinien wiedzieć co robi pracownik na chorobowym

Pracodawca powinien wiedzieć co robi pracownik na chorobowym
12 listopada 2019
Autor: Kancelaria

Bezterminowy charakter umowy o zachowaniu poufności a możliwość jej wypowiedzenia

Bezterminowy charakter umowy o zachowaniu poufności a możliwość jej wypowiedzenia
28 października 2019
Autor: Kancelaria

Korzystanie z AI w procesie rekrutacji

Korzystanie z AI w procesie rekrutacji
25 października 2019
Autor: Kancelaria

Możliwość zmiany podstawy rozwiązania umowy o pracę w ugodzie sądowej

Możliwość zmiany podstawy rozwiązania umowy o pracę w ugodzie sądowej
24 października 2019
Autor: Kancelaria

Odpowiedzialność karna i odszkodowawcza w świetle przepisów o ochronie danych osobowych

Odpowiedzialność karna i odszkodowawcza w świetle przepisów o ochronie danych osobowych
21 października 2019
Autor: Kancelaria

Pracownikowi w okresie ochronnym można zmienić warunki pracy i płacy

Pracownikowi w okresie ochronnym można zmienić warunki pracy i płacy
7 października 2019
Autor: Kancelaria

PO 7 LISTOPADA 2019 R. ZWOLNIENI PRACOWNICY ZYSKAJĄ UPRAWNIENIE DO SZYBSZEGO POWROTU DO PRACY

PO 7 LISTOPADA 2019 R. ZWOLNIENI PRACOWNICY ZYSKAJĄ UPRAWNIENIE DO SZYBSZEGO POWROTU DO PRACY