Kryzys powoduje wzrost zainteresowania upadłością i restrukturyzacją. Od 1 lipca ustawodawca PLANUJE WPROWADZIĆ ELEKTRONICZNY OBRÓT DOKUMENTAMI w tego rodzaju postępowaniach, co z kolei ma przyspieszyć ich bieg.

Zgodnie z przygotowywanymi przez Ministerstwo Sprawiedliwości projektami zmian, DORĘCZENIE PISMA W SPRAWIE UPADŁOŚCIOWEJ I RESTRUKTURYZACYJNEJ BĘDZIE NASTĘPOWAĆ POPRZEZ JEGO ODBIÓR NA KONCIE TELEINFORMATYCZNYM.

Po upływie 14 dni od jego umieszczenia na koncie, PISMO ZOSTANIE UZNANE ZA DORĘCZONE.

Zarówno w przypadku odbioru dokumentu, jak i zastosowaniu fikcji doręczenia, ADRESAT BĘDZIE OTRZYMYWAŁ ELEKTRONICZNE POTWIERDZENIE.

Jednak, jak zawsze w kwestiach cyfryzacji postępowań, problemem pozostają nie tyle przepisy, co BUDOWA ODPOWIEDNIEJ PLATFORMY INTERNETOWEJ.

W perspektywie już dokonanych zmian w prawie, najlepszym rozwiązaniem wydaje się wykorzystanie Krajowego Rejestru Zadłużonych. Niestety, nadal nie został on uruchomiony. Tymczasem od sprawności działania systemu informatycznego będzie zależeć powodzenie cyfryzacji.