Od końca października zeszłego roku działalność na rzecz spółek lub trustów ma charakter działalności regulowanej. To oznacza obowiązek uzyskania wpisu do rejestru. Czy obejmuje on także deweloperów?

W obowiązującym stanie prawnym PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI NA RZECZ SPÓŁEK LUB TRUSTÓW WIĄŻE SIĘ Z KONIECZNOŚCIĄ ZAPEWNIENIA SIEDZIBY, ADRESU PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, a także innych związanych z tym usług.

To z kolei otwiera pytanie, czy spółki deweloperskie również mają obowiązek uzyskania wpisu do rejestru. Oczywiście wówczas, gdy w ramach swojej działalności udostępniają lokal innej spółce, chociażby zależnej.

Ministerstwo Finansów, na wniosek Polski Związek Firm Deweloperskich, stwierdziło, że NAJEM POWIERZCHNI NIE JEST TYM SAMYM, CO ZAPEWNIENIE SIEDZIBY CZY ADRESU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ.

W związku z tym można uznać, że deweloperzy udostępniający swoją siedzibę innej spółce nie prowadzą działalności regulowanej na rzecz spółek lub trustów. Jednak trzeba pamiętać, że INTERPRTACJA TA NIE MA CHARAKTERU WIĄŻĄCEGO.