Wprowadzenie Polskiego Ładu generuje szereg problemów, zwłaszcza dla małych i średnich firm, które z kolei odgrywają dużą rolę na rynku zamówień publicznych.

Chodzi tu zarówno o realizację mniejszych inwestycji publicznych – co z kolei pozwala zbudować doświadczenie niezbędne do ubiegania się o poważniejsze przedsięwzięcia – jak i O PEŁNIENIE ROLI PODWYKONAWCÓW. TO Z KOLEI JEST ROLA NIEZBĘDNA WŁAŚCIWIE DLA CAŁEGO RYNKU ZAMÓWIEŃ.

Tymczasem konieczność zmagania się ze zmianami wynikającymi z Polskiego Ładu i determinowany przez nie wzrost kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, POWAŻNE UTRUDNIA DZIAŁALNOŚĆ TEGO RODZAJU PRZEDSIĘBIORSTW.

PROBLEMEM POZOSTAJĄ TAKŻE WARUNKI PROGRAMU POLSKI ŁAD, DEDYKOWANEGO INWESTYCJOM INFRASTRUKTURALNYM.

Przykładem takiego rozwiązania jest chociażby konieczność pokrycia finansowania inwestycji – do czasu otrzymania środków – przez wykonawcę z własnych zasobów. Przez to właściwie wykluczone jest zaliczkowanie wykonanych zadań.

Suma tych czynników powoduje zagrożenie dla dostępności mniejszych podmiotów gospodarczych do dostępności inwestycji realizowanych w ramach Polskiego Ładu.