Boom na rynku nieruchomości to także okazja do rozkręcenia biznesu w branży deweloperskiej dla nowych firm. Jednak nie zawsze oznacza to korzyści dla klientów.

Coraz częściej pojawiają się informacje o NIEPRAWIDŁOWOŚCIACH PRZY REALIZACJI INWESTYCJI MIESZKANIOWYCH WYKONYWANYCH PRZEZ NIEDOŚWIADCZONE PODMIOTY.

Problemem są zarówno błędy na etapie projektowania, jak i wykonania bloków czy domów jednorodzinnych. Oczywiście przekłada się to na SPADEK POZIOMU ZADOWOLENIA KLIENTÓW, a nawet na poważne trudności w użytkowaniu inwestycji.

Z tego względu warto zachować czujność, monitorując cały przebieg prac przy nieruchomości, zwłaszcza badając ich zgodność z umową.

Tym samym należy DOPILNOWAĆ TREŚCI KONTRAKTU, ujmując w nim kwestie związane chociażby z postępowaniem na wypadek niezgodności lokalu bądź domu z umówionymi parametrami.

Warto pamiętać, że co do zasady BŁĘDY PROJEKTANTA TAKŻE OBCIĄŻAJĄ DEWELOPERA.

Oczywiście przed wyborem firmy dobrze jest sprawdzić dostępne o niej informacje – chociażby w publicznych rejestrach – oraz dokładnie ZAPOZNAĆ SIĘ Z ZAPISAMI PROJEKTU UMOWY DEWELOPERSKIEJ.