Książka jest już w druku i wkrótce będzie dostępna. Zachęcamy do skorzystania z ostatnich dni dostępności tej niezwykle ciekawej i potrzebnej publikacji w promocyjnej cenie. Podajemy link do sklepu Wydawnictwo MUST READ MEDIA: https://sklep.mustreadmedia.pl/produkt/nowe-prawo-budowlane-dla-inwestorow/

Autorka SZCZEGÓŁOWO ANALIZUJE NAJWAŻNIEJSZE ASPEKTY OBSZERNYCH NOWELIZACJI PRAWA BUDOWLANEGO, w tym dot. wprowadzenia projektu technicznego, nowego postępowania legalizacyjnego i legalizacji zadawnionych samowoli budowlanych, a także szerokich zmian związanych z pozwoleniami na budowę dla przedsięwzięć, dla których wymagane jest przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko.

Publikacja ma bardzo PRAKTYCZNY CHARAKTER. Znajdziecie w niej Państwo odpowiedzi na pytania związane z WĄTPLIWOŚCIAMI WYNIKAJĄCYMI Z ROZBIEŻNOŚCI ORZECZNICZYCH takimi jak np.
– czy w polskim prawie istnieje wolność zabudowy?
– dlaczego droga, oprócz funkcji komunikacyjnej, powinna odznaczać się konstrukcją?
– kiedy odnawialne źródło energii można uznać za budowlę?
– czy w Prawie budowlanym obowiązuje zasada „kto pierwszy, ten lepszy”?
– jak wygląda elektronizacja procesu budowlanego?
– jakie są skutki braku potrzeby zatwierdzenia projektu technicznego?
– dlaczego oświadczenie o dysponowaniu nieruchomością na cele budowlane nie pozwala przeprowadzić rozbiórki obiektu budowlanego?
– dlaczego w pewnych przypadkach inwestor będzie zmuszony wystąpić o wydanie decyzji (pomimo braku takiego wymagania) w sprawie umorzenia postępowania o wydanie decyzji środowiskowej?
– czy decyzja środowiskowa z rygorem natychmiastowej wykonalności uprawnia do złożenia wniosku o pozwolenie na budowę?
– kiedy nie można skorzystać z dobrodziejstwa uproszczonego postępowania legalizacyjnego dla zadawnionych samowoli budowlanych?
– i wiele innych.

Życzymy miłej lektury!