Ostatniego dnia czerwca w Dzienniku Ustaw opublikowano ustawę o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz o Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym.

Oznacza to SPORE ZMIANY DLA CAŁEGO RYNKU NIERUCHOMOŚCI.
W związku z tym już od 31 lipca będzie można tworzyć Deweloperskie Fundusze Gwarancyjne, których głównym – choć nie jedynym – zadaniem będzie wypłacanie gotówki NABYWCOM MIESZKAŃ I DOMÓW W PRZYPADKU UPADŁOŚCI DEWELOPERA BĄDŹ BANKU.

Zgodnie z nowymi przepisami maksymalna składka na fundusz wyniesie 1% dla rachunków powierniczych otwartych oraz 0,1% w stosunku do rachunków zamkniętych. PRECYZYJNE STAWKI ZOSTANĄ OKREŚLONE W ROZPORZĄDZENIU ministra odpowiedzialnego za mieszkalnictwo i budownictwo.

W każdym razie otwartym pozostaje pytanie NA ILE NOWA USTAWA WPŁYNIE NA CENY MIESZKAŃ – w końcu wpłaty będą ponoszone głównie przez konsumentów. W tym kontekście warto zauważyć, że pierwotne brzmienie projektu przewidywało ich ustalenie na poziomie 5% wartości zakupu.