Smog stanowi w Polsce wręcz powszechny problem – i to nie tylko dużych miast. BEZ KOMPLEKSOWYCH ZMIAN W ZASADACH OGRZEWANIA BUDYNKÓW wydaje się, że nie uda się rozwiązać tego problemu.

Obecnie jednym z najlepszych instrumentów prawnych w tym zakresie jest art. 96 Prawa ochrony środowiska.

Zgodnie z tym przepisem sejmik województwa może podjąć UCHWAŁĘ O OGRANICZENIU LUB ZAKAZIE EKSPLOATACJI INSTALACJI, W KTÓRYCH NASTĘPUJE SPALANIE PALIW. W uchwale tej określa się przede wszystkim granice obszaru, na którym się ją wprowadza, rodzaje podmiotów, instalacji oraz paliw, których dotyczy, a także – fakultatywnie – okres obowiązywania ograniczeń lub zakazów w ciągu roku.

Niestety, ciągle tego rodzaju rozwiązania są stosowane w zbyt małej skali, nie rozwiązując problemu zanieczyszczeń powietrza przez nieekologiczne źródła ciepła.

Tym bardziej, że WYMIANA PIECÓW NA TERENIE MIAST to za mało – chociażby biorąc pod uwagę, że bardzo często źródłem omawianych tu problemów w miastach jest jakość paliw używanych w okolicznych gminach.