Jacek Kosiński jest jednym z reprezentantów konsorcjum Porr, Gülemark oraz Energopol-Szczecin S.A. w przetargu na zaprojektowanie i budowę tunelu łączącego wyspy Uznam i Wolin w Świnoujściu, a następnie w postępowaniu przed Krajową Izbą Odwoławczą. Wartość przetargu to ok. 800 mln PLN brutto. Miasto Świnoujście reprezentowane przez GDDKiA Oddział w Szczecinie wybrało w przetargu ofertę konsorcjum Astaldi. Zdaniem prawników zarówno wygrana oferta, jak i oferta drugiego konsorcjum, czyli Toto, były niezgodne ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). KIO podzieliło tę opinię, stwierdzając jednocześnie, że nie widzi możliwości poprawy zwycięskiej oferty. Oznacza to, że Zamawiający będzie musiał ponownie zbadać i ocenić wszystkie oferty oraz najprawdopodobniej odrzucić te, które są niezgodne z SIWZ.