W pierwszej kolejności należy zbadać szanse wygrania oraz ustalić na jakich zasadach tę wygraną można osiągnąć. Należy w tym celu przeanalizować konkretną umowę kredytową oraz jej warunki. Na tym etapie można stwierdzić czy umowa zawiera klauzule abuzywne i jakiego rodzaju żądanie do banku należy skierować.

Następnym etapem jest wystąpienie do banku o wydanie stosownych zaświadczeń dotyczących historii spłat rat kapitałowo-odsetkowych, kształtowania się wysokości oprocentowania w trakcie trwania umowy, wysokości opłat okołokredytowych, terminów uruchomienia transz itp… Dane te pozwolą na ustalenie wartości roszczenia w stosunku do banku w przypadku nieważności umowy i anulowania klauzul abuzywnych z umowy. W tym czasie można również określić które roszczenie jest najbardziej opłacalne dla klienta lub zdecydować się na żądanie ewentualne.

W pozwie banku ogromną rolę odgrywa odpowiednie dobranie strategii. Należy jak w każdym innym działaniu, zabezpieczyć swoje finanse na czas procesu sądowego i zastanawiać się, czy stać Państwa na pokrycie kosztów w przypadku przegrania.

Bardzo ważną kwestią jest również zabezpieczenie środków finansowych niezbędnych do pokrycia podstawowych kosztów powództwa sądowego. Należy pamiętać, że wystąpienie na drogę sądową będzie wiązało się po pierwsze z kosztami sądowymi. Ich wysokość w przypadku konsumentów nie zależy od wartości przedmiotu sporu i zawsze opłata sądowa wynosi 1 000 zł. W toku sprawy sądowej może zaistnieć potrzeba zapłaty zaliczki na poczet opinii biegłego. Wysokość zaliczki zależy od uznania sądu rozpatrującego sprawę i wynosi obecnie około 2000 zł.

Autor: Marta Stefańska