Jednym z wyzwań, przed którymi stoją miasta, jest konieczność zapewnienia odpowiedniej ilości miejsc parkingowych. Rzeczywiście w wielu miejscowościach jest to zadanie trudne – na powierzchni często brak odpowiedniej przestrzeni, czy chęci jej wykorzystania na taki cel, natomiast tego typu inwestycja pod ziemią jest niezwykle kosztowna. Tymczasem korzystnym rozwiązaniem – pozwalającym przede wszystkim na odciążenie budżetu samorządowego – jest budowa parkingu w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Dobrym potwierdzeniem tej tezy jest niedawno oddany do użytku parking zbudowany przez miasto Opole pod tamtejszym placem Mikołaja Kopernika. Z danych zawartych z bazy umów PPP prowadzonej przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju wynika, że czas, jaki partner publiczny (a więc miasto Opole) przeznaczył na wybór partnera prywatnego wyniósł prawie 1,5 roku. Sama zaś umowa została podpisana na okres 30 lat. Jednak dużo ciekawsze są szczegółowe rozwiązania, jakie zostały w niej zawarte.

 

Przede wszystkim warto wskazać, że inwestycja miała polegać na budowie parkingu podziemnego oraz budynku handlowo-usługowego. Do zadań partnera prywatnego należało sfinansowanie budowy wielopoziomowego parkingu oraz zagospodarowanie placu znajdującego się nad nim, jak i przebudowy odpowiedniej infrastruktury. Jednocześnie to partner prywatny jest zobowiązany do utrzymywania i zarządzania tym obiektem przez okres 30 lat. Natomiast miasto Opole udostępniło – jako swój wkład własny – należącą do siebie nieruchomość oraz zobowiązało się do przeniesienia na partnera prywatnego jej własności, w części wydzielonej na potrzeby budowy obiektu handlowo-usługowego. Dzięki temu wykonawca zyskał możliwość zrealizowania galerii handlowej oraz czerpania zysków z eksploatacji parkingu, natomiast sam plac Mikołaja Kopernika wraz z zrealizowanymi wokół niego rozwiązaniami komunikacyjnymi przekazano na powrót Miastu – bez czerpania z nich jakichkolwiek korzyści. Jednocześnie Opole poniosło ryzyko związane z udostępnieniem lokalizacji, utrzymaniem i zarządzaniem Placem oraz wybudowaną w ramach inwestycji infrastrukturą drogowo – komunikacyjną.