Jednym z pierwszych działań niedawno powołanego Pełnomocnika Rządu do spraw Partnerstwa Publiczno-Prywatnego było skierowanie do marszałków województw pisma zachęcającego do promocji hybrydowego modelu PPP. Najogólniej rzecz ujmując polega ono na realizacji danej inwestycji we współpracy partnera publicznego z prywatnym przy jednoczesnym skorzystaniu z finansowania zewnętrznego, np. unijnego. Rzeczywiście pod wieloma względami jest to rozwiązanie niezwykle interesujące – zarówno dla sektora publicznego, jak i przedsiębiorców. W Polsce potencjalnym partnerom ciągle brakuje doświadczenia w realizacji inwestycji w formule PPP, stąd skorzystanie z dodatkowego finansowania może okazać się bardzo dobrym sposobem na ułatwienie wykonania umowy partnerstwa. Tym bardziej, że wszystko wskazuje na to, że w najbliższych latach należy spodziewać się rozwoju tej formy współpracy sektora publicznego z prywatnym.

 

Rząd ciągle stara się spopularyzować PPP, jako alternatywę korzystania ze środków unijnych, nie tylko w wykonywaniu inwestycji sportowych, czy drogowych ale również w dotąd mało eksploatowanych dziedzinach, jak zagospodarowywanie terenów poprzemysłowych, budowa sieci ciepłowniczych, kanalizacyjnych i wodociągowych, czy realizacja rewitalizacji miast bądź wykonywania działań z zakresu polityki senioralnej. To zaś oznacza, że rząd chce zdecydowanie rozszerzyć stosowanie formuły partnerstwa publiczno-prywatnego, przez co przedsiębiorcy mogą spodziewać się nowych ofert w zakresie PPP kierowanych przez jednostki sektora finansów publicznych. Jednak do powodzenia partnerstwa nie wystarczą działania marketingowe – konieczne jest przezwyciężenie rzeczywistych trudności, zawłaszcza z prawidłowym przygotowaniem wyboru partnera prywatnego oraz znalezieniem odpowiedniego przedsiębiorcy. Tymczasem do tego potrzeba specjalistycznej wiedzy i doświadczenia, których często podmioty publiczne i prowadzący prywatny biznes po prostu nie posiadają.