Dziś, tj. we wtorek 13 listopada b.r., wiceminister infrastruktury Andrzej Adamczyk podpisze umowę na zaprojektowanie i budowę Północnej Obwodnicy Krakowa – jednej z kluczowych dla stolicy Małopolski inwestycji, która ma znacznie poprawić ruch w mieście. W postępowaniu na wybór wykonawcy tego projektu turecko-polskie konsorcjum firm Gülermak Agir Sanayi Inşaat ve Taahhüt A.Ş. oraz Mosty Łódź S. A. reprezentowała kancelaria Jacek Kosiński Adwokaci i Radcowie Prawni.

Podpisana dziś umowa opiewa na blisko 1,5 mld zł. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i budowa Północnej Obwodnicy Krakowa, która stanowi odcinek drogi ekspresowej S52 od węzła Modlica do węzła Kraków Mistrzejowice. Trasa S-52 połączy wszystkie wyloty dróg krajowych na północ od Krakowa (A4, DK 79, DK 94, S7). Długość dwujezdniowego odcinka to ponad 12 km, z czego 1,6 km będzie przebiegała w trzech tunelach. Projekt obejmuje również budowę 27 obiektów mostowych.

Pierwotnie Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w tym postępowaniu jako najkorzystniejszą ofertę wybrała propozycję złożoną przez konsorcjum chińskiej firmy Stecol Corporation i Polbud-Pomorze. Z takim rozstrzygnięciem oprócz Gűlermak (drugie miejsce w rankingu) nie zgodziło się jeszcze konsorcjum firm Budimex i Strabag (pozycja trzecia), które złożyły odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej.

W wyniku ich rozpatrzenia zamawiający został zobowiązany do ponownej oceny ofert i wyboru najkorzystniejszej z nich, ale już z pominięciem propozycji złożonej przez Chińczyków. Zostali oni wykluczeni z postępowania z uwagi na wprowadzenia zamawiającego w błąd co do kwalifikacji personelu, który miał zostać skierowany do realizacji prac. W następstwie tego jako zwycięską wskazano ofertę złożoną przez Gülermak i Mosty Łódź. Początkowo wniesione odwołania przez Budimex i Stecol od tego wyboru, po uznaniu przez Izbę, iż część zarzutów jest spóźniona, zostały następnie cofnięte.

W obu postępowaniach zwycięskie konsorcjum Gűlermak oraz Mosty Łódź reprezentowała kancelaria Jacek Kosiński Adwokaci i Radcowie Prawni, w tym adw. Łukasz Paweł Goniak (Managing Associate) oraz r.pr. Paweł Jadczak (Partner). Całość prac nadzorował adw. Jacek Kosiński  (Partner Zarządzający).

Zakończenie robót przy budowie POK planowane jest na rok 2023. Obwodnica wyeliminuje konieczność wjazdu od północy do miasta przez podróżnych zmierzających w kierunku Katowic i Tarnowa, co ma znacznie usprawnić ruch w całym mieście. Szacuje się, iż liczba pojazdów poruszających się tym odcinkiem już w 2025 roku osiągnie ok. 30 ty. na dobę.