Zakończyły się prace Komisji Finansów Publicznych, do której Sejm skierował po I czytaniu rządowy projekt ustawy o firmach inwestujących w najem nieruchomości. Projekt ten zakłada wprowadzenie do polskiego systemu prawa rozwiązań, na mocy których spółki akcyjne posiadające kapitał zakładowy na poziomie co najmniej 50 mln złotych i spełniające inne, dodatkowe wymagania (m.in. w zakresie posiadania odpowiedniej ilości nieruchomości mieszkalnych) będą mogły uzyskać status firm inwestujących w najem nieruchomości. Po wpisaniu do specjalnego rejestru taka spółka będzie mogła korzystać z szeregu przywilejów, m.in. podatkowych.

Analizując przebieg prac Komisji, można z dużym prawdopodobieństwem stwierdzić, że Sejm uchwali projekt w wersji przygotowanej przez Rząd. Poza drobnymi, redakcyjnymi poprawkami Komisja nie dokonała poważniejszych zmian w regulowanej materii. Przede wszystkim – pomimo dyskusji i obiekcji zgłaszanych przez niektórych jej uczestników – utrzymano dotychczasowe rozwiązania podatkowe oraz stosunkowo dużą wysokość kapitału zakładowego firmy inwestującej w najem nieruchomości. Podczas prac Komisji projektodawcy jasno wskazali – co spotkało się z aprobatą przedstawicieli rynku – że w założeniu FINN ma być podmiotem atrakcyjnym dla inwestorów i bezpiecznym dla inwestycji kapitału, a jednocześnie prowadzić działalność w wynajmie nieruchomości mieszkaniowych na dużą skalę. Ponadto Komisja nie zdecydowała się na rozszerzenie najmu na nieruchomości komercyjne, popierając tym samym rządową ideę skierowania działalności firm na rynek mieszkaniowy. Oczywiście ostateczny kształt regulacji przyjętej przez Sejm będzie znany dopiero po II czytaniu i głosowaniu, jednak trudno spodziewać się rewolucyjnych zmian. Te z kolei mogą pojawić się na forum Senatu, jednak biorąc pod uwagę „arytmetykę parlamentarną” wszyscy zainteresowani działalnością firm inwestujących w najem nieruchomości mogą przygotowywać się na wejście w życie regulacji w znanym obecnie kształcie.