Ustawodawca planuje uchylić art. 15ze „tarczy”, określający od przeszło roku relacje pomiędzy właścicielami galerii a najemcami. W zamian NAJEMCY BĘDĄ MOGLI WYCOFAĆ SIĘ Z ZŁOŻONYCH OFERT PRZEDŁUŻENIA NAJMU, A WYSOKOŚĆ NALEŻNYCH ŚWIADCZEŃ BĘDZIE OBNIŻANA O 20% I 50%.

Zgodnie z projektowanym art. 15ze1, który ma zastąpić obowiązującą regulacje, w okresie zamknięcia galerii WYNAJMUJĄCEMU BĘDZIE PRZYSŁUGIWAĆ JEDYNIE 20% WYSOKOŚCI ŚWIADCZENIA USTALONEGO W UMOWIE ZAWARTEJ PRZED 14 MARCA 2020 ROKU. Natomiast w czasie trzech miesięcy od zniesienia każdego zakazu ODSETEK TEN WZROŚNIE DO 50%.

Jednocześnie ustawodawca chce wprost powiązać te rozwiązania z klauzulą NADZWYCZAJNEJ ZMIANY STOSUNKÓW uregulowaną w Kodeksie cywilnym. Jeżeli obniżenie wysokości czynszu na powyższych zasadach byłoby nieuzasadnione, KAŻDA ZE STRON BĘDZIE MOGŁA ŻĄDAĆ USTALENIA WYSOKOŚCI OBNIŻKI PRZEZ SĄD.

Poza tym nowela zakłada, że w ciągu 14 dni od jej wejścia w życie NAJEMCA BĘDZIE MÓGŁ WYCOFAĆ SWOJĄ BEZWARUNKOWĄ OFERTĘ PRZEDŁUŻENIA NAJMU. Rozwiązanie to może doprowadzić do praktycznego zniweczenia skutków negocjacji, z którymi często przez ostatni rok mieliśmy do czynienia.