Partnerstwo publiczno-prywatne bywa przedstawiane jako alternatywa dla finansowania inwestycji ze środków unijnych. Tymczasem NIE MA PRZESZKÓD, ABY Z FUNDUSZY WSPÓLNOTOWYCH SKORZYSTAĆ TAKŻE W RAMACH PARTNERSTWA.

Projekty hybrydowe – bo o nich tu mowa – mogą dotyczyć INWESTYCJI INFRASTRUKTURALNYCH. Jednocześnie w takich przypadkach partner prywatny najczęściej pobiera wynagrodzenie od partnera publicznego.

Oczywiście realizacja tego rodzaju projektów jest bardziej wymagająca w zestawieniu ze standardowym partnerstwem, chociażby tego względu na fakt, iż podlega ona zasadom wynikającym z ustawy o PPP oraz odnoszącym się do wydatkowania środków z funduszy unijnych.

Jednocześnie przy projektach hybrydowych trzeba wziąć pod uwagę dodatkowe ryzyka, związane przykładowo z nieotrzymaniem finansowania, czy koniecznością zwrotu środków bądź wprowadzenia zmian w projekcie wymagających akceptacji Komisji Europejskiej.

Jedno jednak jest pewne – POŁĄCZENIE PPP I FUNDUSZY UNIJNYCH MOŻE PRZYNIEŚĆ BARDZO DOBRE REZULTATY.

Stąd warto podjąć dodatkowy wysiłek, którego efektem będzie podniesienie poziomu realizacji zadań publicznych.