W ostatni wtorek sejmowa Komisja Polityki Społecznej i Rodziny opowiedziała się za wprowadzeniem do „tarczy antykryzysowej” poprawki modyfikującej pierwotnie zakładane zasady wypowiadania najmu przez najemców. Jednak NIE ROZWIĄZUJE TO WSZYSTKICH WĄTPLIWOŚCI.

Zgodnie z obecnym brzmieniem ustawy – która będzie jeszcze procedowana przez Sejm – najemca zyska UCHYLENIA SIĘ OD SKUTKÓW PRAWNYCH OŚWIADCZENIA WOLI O PRZEDŁUŻENIU UMOWY NAJMU. Najemca będzie mógł skorzystać z tego uprawnienia w ciągu 14 dni od dnia wejścia w życie noweli, a jednocześnie wypowiedzenie będzie mogło dotyczyć jedynie okresu po 31 grudnia 2020 roku.

W założeniu zmiany te MAJĄ ODNOSIĆ SIĘ JEDYNIE DO PRZYSZŁYCH LOCKDOWNÓW GALERII.

Jednak wydaje się, że wprowadzone poprawki NIE DO KOŃCA WŁAŚCIWIE REALIZUJĄ TEN CEL.

W końcu dużo może zależeć od dokładnego BRZMIENIA ANEKSÓW, ZAWIERANYCH W INNYCH REALIACH PRAWNYCH. Stąd – o ile zmiany rzeczywiście wejdą w życie – o ich wykładni w dużej mierze przesądzi praktyka.