Przekształcenie – z mocy prawa – prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo ich własności od samego początku powodowało wiele problemów. Pomimo upływu kilku lat przepisy ustawy przekształceniowej nadal budzą spore wątpliwości – CHOCIAŻBY W ZAKRESIE REGULOWANIA I EGZEKWOWANIA STOSOWNEJ OPŁATY.

Jak wiadomo w założeniu ustawodawcy opłaca za przekształcenie miała stanowić ekwiwalent opłaty za użytkowanie wieczyste – jednak do niedawna JEDNYM Z GŁÓWNYCH PROBLEMÓW PRZY JEJ REGULOWANIU BYŁY OPÓŹNIENIA W DOSTARCZANIU ZAŚWIADCZEŃ O PRZEKSZTAŁCENIU.

Jednocześnie z punktu widzenia samorządów poważnych problem stanowi obecnie EGZEKUCJA ZALEGŁYCH OPŁAT, zwłaszcza gdy zobowiązany do jej uiszczenia zmarł.

W takich przypadkach właściwie jedynym rozwiązaniem jest PRZEPROWADZENIE POSTĘPOWANIA SPADKOWEGO.

Należy pamiętać, ze wniosek o jego zainicjowanie może złożyć każdy posiadający interes prawny – a więc również gmina, która ma zamiar wyegzekwować swoje należności.

Aczkolwiek wydaje się, że sama EGZEKUCJA POWINNA NASTĘPOWAĆ W TRYBIE ADMINISTRACYJNYM. Choć kwestia ta budzi wątpliwości.