W Nowy Rok przekształcenie użytkowania wieczystego we własność – w przypadku gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe – stało się faktem. Oczywiście nie oznacza to, iż skutki tej zmiany są widoczne od razu, potrzeba do nich przede wszystkim wydania stosownego zaświadczenia przez dotychczasowego właściciela gruntów. Warto pamiętać, że na wydanie takiego zaświadczenia – bez którego właściwie niemożliwe jest jakiekolwiek rozporządzanie swoją własnością – organy samorządu bądź właściwe organy państwowe mają co do zasady 12 miesięcy od dnia przekształcenia, a więc od 1 stycznia 2019 roku. Jednak w pewnych przypadkach dotychczasowy użytkownik wieczysty może uzyskać taki dokument w terminie 30 dni. „Tryb przyspieszony” uzasadnia np. chęć sprzedaży mieszkania, czy ustanowienia odrębnej własności lokalu. Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju postanowiło ułatwić samorządom oraz właścicielom zadania związane z przekształceniem publikując wzory stosownych dokumentów. Oczywiście korzystanie z nich nie jest obligatoryjne, jednak w praktyce może zaoszczędzić – zwłaszcza urzędnikom – sporo pracy.