Popularyzacja partnerstwa publiczno-prywatnego nadal pozostaje ważnym zadaniem – choć trzeba zauważyć, że coraz częściej podmioty publiczne decydują się na skorzystanie z tej formuły. W każdym razie rozważając ją, WARTO SIĘGNĄĆ DO WYTYCZNYCH PPP.

Niedawno Partnerstwo Publiczno-Prywatne opublikowało czwarty tom Wytycznych PPP – tym razem poświęcony ZARZĄDZANIU UMOWĄ O PARTNERSTWIE PUBLICZNO-PRYWATNYM.

PUBLIKACJA STANOWI KOMPLEKSOWE – I BARDZO PRZYSTĘPNE – OMÓWIENIE PROBLEMATYKI UMOWY O PARTNERSTWIE PUBLICZNO-PRYWATNYM, NA WSZYSTKICH ETAPACH REALIZACJI PROJEKTU.

Autorzy poruszyli takie zagadnienia, jak role i odpowiedzialność stron umowy o PPP w procesie zarządzania nią; model finansowy umowy oraz zarządzanie wynikającymi z niej ryzykami; przygotowania organizacyjne podmiotu publicznego do zarządzania umową oraz zakończenie wykonywania umowy i zwrot wybudowanej infrastruktury.

Z PEWNOŚCIĄ JEST TO WARTOŚCIOWA PUBLIKACJA PRZEDE WSZYSTKIM DLA ZAINTERESOWANYCH PARTNERSTWEM – ZARÓWNO W SEKTORZE PUBLICZNYM, JAK I PRYWATNYM. STĄD PO PROSTU WARTO SIĘ Z NIĄ ZAPOZNAĆ.