Od samego początku kryzysu wywołanego przez pandemię koronawirusa inwestycje publiczne są wskazywane, jako jeden ze sposobów przeciwdziałania jego skutkom. Wszystko wskazuje na to, że NIEDŁUGO POJAWIAJĄ SIĘ KOLEJNE INWESTYCJE DROGOWE.

Chodzi tu przede wszystkim o podpisane już przez Prezydenta nowelizacje Prawa o ruchu drogowym, ustawy o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg oraz ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

Jedną z najważniejszych kwestii w tym obszarze jest ZWIĘKSZENIE LIMITU WSPARCIA BUDOWY OBWODNIC MIAST POŁOŻONYCH W CIĄGACH DRÓG WOJEWÓDZKICH DO PONAD 2 MLD ZŁ.

Nowela wejdzie w życie 1 stycznia 2022 roku.

To z kolei oznacza, że w przyszłym roku pojawią się zwiększone środki na budowę obwodnic miast. W nowym stanie prawnym decyzję o zwiększeniu środków w Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg będzie podejmował minister transportu.

KWOTA FUNDUSZU BĘDZIE MOGŁA ZOSTAĆ ZWIĘKSZONA TAKŻE W RAMACH JUŻ OGŁOSZONEGO NABORU.