Dziennik Gazeta Prawna informuje, że podczas senackich prac nad uchyleniem art. 15ze „tarczy” i zastąpienia go nową regulacją mają zostać zgłoszone – popierane przez rząd – POPRAWKI ZAKŁADAJĄCE OGRANICZENIE MOŻLIWOŚCI WYCOFANIA SIĘ ZE ZŁOŻONYCH OFERT. A więc kolejnej rewolucji jednak nie będzie?

Jednym problemów przygotowywanej zmiany „tarczy antykryzysowej” jest wprowadzenie przepisów przejściowych, na mocy których NAJEMCY MIELIBY ZYSKAĆ MOŻLIWOŚĆ WYCOFOWANIA SIĘ ZE WCZEŚNIEJ ZŁOŻONYCH WIĄŻĄCYCH OFERT, będących w większości przypadków podstawą do negocjacji aneksów zawieranych w związku z lockdownami centrów handlowych.

Pomysł ten wzbudza wiele wątpliwości, chociażby w perspektywie zasady niedziałania prawa wstecz czy szeregu praktycznych problemów, do których mogłoby doprowadzić stosowanie tej regulacji.

Tymczasem być może ustawodawca zdecyduje się na ograniczenie jej skutków poprzez wskazanie, że MOŻLIWOŚĆ WYCOFANIA SIĘ NAJEMCY Z OFERTY BĘDZIE ODNOSIĆ SIĘ DO OKRESU PO 31 GRUDNIA 2020 ROKU.

Stąd zmiany zasad relacji właściciele galerii-najemcy nie dotyczyłyby pierwszego etapu pandemii.