Spore podwyżki cen energii są właściwie pewne. To z kolei wyzwanie nie tylko dla gospodarstw domowych, ale przede wszystkim dla przedsiębiorców. DLATEGO WARTO JUŻ TERAZ ZAINWESTOWAĆ W OZE.

Właściwie truizmem jest twierdzenie, że podwyżki cen za energię doprowadzą do zwiększenia kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. I to praktycznie we wszystkich sektorach.

To zaś powoduje zwiększenie zainteresowania wśród przedsiębiorców zieloną energią. Oczywiście MOŻNA POSTAWIĆ ALBO NA INWESTYCJE WE WŁASNE ŹRÓDŁA OZE LUB NA ZAWARCIE UMOWY Z WYTWÓRCAMI.

Warto pamiętać, że w tym drugim przypadku trwają obecnie prace legislacyjne nad ułatwieniami w podpisywaniu tego rodzaju umów. Wynika to zresztą z konieczności implementacji prawa u nijnego.

Chodzi tu przede wszystkim o budowę linii bezpośrednich, DOSTARACZAJĄCYCH ZIELONĄ ENERGIĘ WPROST DO PRZEDSIĘBIORCÓW. Także w sektorze małego i średniego biznesu.

Rząd zapowiada także uproszczenie procedur związanych z korzystaniem przez przedsiębiorców z odnawialnych źródeł energii.