Poszukując najlepszego sposobu realizacji zadań publicznych zawsze warto wziąć pod uwagę partnerstwo publiczno-prywatne. Wybierając jednak tę formułę trzeba odpowiednio zabezpieczyć interesy obydwu partnerów.

W tym celu najczęściej korzysta się Z REALIZACJI PARTNERSTWA W FORMIE SPÓŁKI.

Oczywiście chodzi tu nie tyle o formę prawną działalności partnera – rzeczywiście praktycznie zawsze funkcjonuje on, jako spółka – ale o UTWORZENIE PODMIOTU DEDYKOWANEGO WYKONANIU UMOWY PARTNERSTWA.

W ramach tego rozwiązania można wyróżnić kilka szczegółowych sposobów.

Pierwszym z nich – choć rzadko wykorzystywanym w praktyce – jest przystąpienie przez partnera prywatnego do już istniejącej spółki publicznej.

Dużo częściej jednak to PARTNER PRYWATNY POWOŁUJE SPÓŁKĘ CELOWĄ, w ramach której realizuje umowę PPP.

Tu z kolei warto pamiętać, że ustawodawca dopuszcza możliwość, w której przedsiębiorca negocjuje wszystkie kwestie związane z podpisaniem umowy partnerstwa, a sam kontrakt jest zawiązywany z powołaną przez niego spółką-córką.

W każdym razie te rozwiązania pozwalają partnerowi prywatnemu na oddzielnie zadań związanych z PPP od innych inicjatyw biznesowych.