Sejm pracuje nad rządowym projektem zmian w ustawach dotyczących przygotowywania i realizacji kluczowych inwestycji w zakresie strategicznej infrastruktury technicznej. Jego podstawowym celem jest USPRAWNIENIE REALIZACJI PRAC KONIECZNYCH DO ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA ENERGETYCZNEGO KRAJU.

W praktyce chodzi przede wszystkim o ROZBUDOWĘ ELEKTROENERGETYCZNEJ ORAZ GAZOWEJ SIECI PRZESYŁOWEJ.

Tego rodzaju inwestycje przeważnie są realizowane na podstawie specustaw. Na mocy PROJEKTOWANEJ NOWELI USTAWODAWCA MA ZAMIAR ROZSZERZYĆ KATALOG INWESTYCJI REALIZOWANYCH NA MOCY SPECJALNYCH PRZEPISÓW.

Poza tym projekt zakłada WŁĄCZENIE OPERATORÓW SYSTEMÓW PRZESYŁOWYCH W PROCEDURY PLANISTYCZNE, zwłaszcza w opracowywanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Nie ma wątpliwości, że sieci przesyłowe w Polsce wymagają sporych nakładów – także w perspektywie rozwoju energetyki odnawialnej. Jednak OSIĄGNIĘCIE ZAKŁADANYCH CELÓW W ZAKRESIE TRANSFORMACJI ENERGETYCZNEJ MOŻLIWE JEST TYLKO PRZY ŚCISŁEJ WSPÓŁPRACY Z BIZNESEM. To zaś nadal stanowi poważny problem zarówno na etapie stanowienia, jak i stosowania prawa.