Jacek Kosiński był prelegentem na konferencji „Problematyczne aspekty procesu inwestycji budowlanych”. Konferencja obejmowała m.in. kwestie znowelizowanego prawa budowlanego, zagrożeń dla przyszłości inwestycji czy istotnych bieżących problemów umowy o roboty budowlane.