W wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów pojawił się projekt ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów, który m.in. wprowadza mechanizmy wsparcia prac remontowych bloków zbudowanych z „wielkiej płyty”. Rzeczywiście na przełomie 2018 i 2019 roku toczono w Polsce dyskusję na temat stanu technicznego wielkich bloków mieszkalnych budowanych głównie w okresie Polski Ludowej. Została ona sprowokowana faktem, że właściwie dobiega końca przewidziany okres użytkowania większości z nich, co z kolei doprowadziło do podjęcia szeregu analiz dotyczących ich stanu technicznego oraz możliwości dalszego eksploatowania. Co prawda większość z przeprowadzonych testów wypadła pozytywnie, jednak nie znaczy to, że problemów nie ma – wskazuje na nie chociażby raport Instytutu Techniki Budowlanej „Budownictwo wielkopłytowe. Raport o stanie technicznym”.  Wynika z niego – mówiąc najprościej – że „wielka płyta” wymaga wielu remontów, w przeciwnym razie rzeczywiście przestanie nadawać się do zamieszkania. To zaś oznaczałoby załamanie rynku mieszkaniowego w Polsce.

W związku z tym Rząd chce w najbliższym czasie przyjąć ustawę, na mocy której zostaną przeznaczone specjalne środki na niezbędne remonty tego typu bloków. Mają one być przeprowadzane przy okazji ich termomodernizacji, wykonywanej w sposób, który pozwoli jednocześnie na wzmocnienie połączeń płyt. Rząd planuje pomóc w pokryciu kosztów takich prac przyznając specjalną premię, która w założeniu pokryje 50% kosztów wykonania dodatkowego połączenia warstw fakturowej i nośnej w bloku zbudowanym z „wielkiej płyty”. W praktyce premia ta będzie przekazywana wraz z premią termomodernizacyjną do banku kredytującego remont, na spłatę części kredytu zaciągniętego na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego i związanego z nim dodatkowego połączenia warstw fakturowej i nośnej. Projekt przewiduje także możliwość skorzystania z wypłaty premii w ratach, uzależnionych od postępu prac.